SPRK sadarbībā ar Konsultatīvo padomi definē SPRK stratēģiskos uzdevumus 2021.gadam

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Depozīta sistēma,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir uzsākusi konsultāciju ar Konsultatīvo padomi par SPRK 2021. gada stratēģiskajām prioritātēm. Tās sadarbības ietvaros saņemti vairāki būtiski priekšlikumi par SPRK izvirzīto mērķu pilnveidi. Kuros virzienos SPRK raugās nākamgad?

SPRK padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis: “Šāda veida konsultācija par SPRK nākamā gada stratēģiskākajiem virzieniem notiek pirmo reizi. Esam gandarīti par šobrīd saņemto atgriezenisko saiti no iesaistītajiem dalībniekiem. Saņemtos priekšlikumus izvērtēsim stratēģiskā rīcības plāna izstrādes laikā. Pateicoties Konsultatīvās padomes izveidei kā vienotai sadarbības platformai, process nākamā gada stratēģiskā rīcības plāna izstrādē noritēs vēl sekmīgāk.”

Nākamajā gadā SPRK plāno strādāt pie četriem stratēģiskiem virzieniem – ekonomiski pamatotu cenu noteikšana, pakalpojuma pieejamības sekmēšana, atbilstošas kvalitātes nodrošināšana, kā arī SPRK efektivitātes uzlabošana, kopumā paredzot vairāk nekā 20 dažādu jaunu mērķu izvirzīšanu.

SPRK vīzija ir definēt skaidrus investīciju mērķus dabasgāzes un elektroenerģijas sadales sistēmu operatoriem. SPRK ieskatā investīcijām ir jābūt vērstām uz konkrētiem mērķiem, kā drošuma attīstību, pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, vai efektivitātes paaugstināšanu. Vienlaikus SPRK plāno vērst uzmanību uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanos, piemēram, saīsinot un vienkāršojot elektroenerģijas pieslēguma izveides procesu komersantiem.

“Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja arī mūsu ieceri pilnveidot ekonomiskās ietekmes izvērtējumu. Piemēram, strādājot pie tarifu aprēķināšanas metodikas izmaiņām, mēs plānojam vienlīdz padziļināti izvērtēt gaidāmo metodikas izmaiņu ietekmi uz patērētājiem un tautsaimniecību kopumā,” norādīja Irklis.

Vienlaikus Konsultatīvās padomes pārstāvji sanāksmes laikā aicināja SPRK vērst uzmanību uz iesniegto tarifu projektu operatīvāku izskatīšanas procesu. Tāpat SPRK tika aicināts pēc iespējas plašāk sniegt tirgus dalībniekiem informāciju par apkopotajiem tirgus datiem, kas tiek regulāri sniegti SPRK izvērtēšanai, tādējādi nodrošinot pēc iespējas redzamāku atgriezenisko saiti.

Otrā Konsultatīvās padomes sēde notika šā gada 15. decembrī. Konsultatīvā padome izveidota šogad 4. septembrī, kuru pārstāv 11 dažādas organizācijas, tostarp nozaru ministrijas un nevalstiskās organizācijas.