SPRK priekšsēdētājs atkārtoti ievēlēts par Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes viceprezidentu

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) priekšsēdētājs Rolands Irklis atkārtoti ievēlēts Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes (CEER) viceprezidenta amatā. Latvijas regulatora darbs ir guvis augstu novērtējumu un tas dod iespēju Latvijas regulatora priekšsēdētājam turpināt darbu šajā amatā.

CEER Ģenerālajā asamblejā 12. maijā tika ievēlēti četri CEER viceprezidenti, tostarp atkārtoti šajā amatā ievēlēts SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis. CEER prezidents un viceprezidenti veido CEER valdi. SPRK un tās vadītājs turpinās pildīt savus pienākumus sadarbībā ar CEER valdes locekļiem no Vācijas, Beļģijas, Austrijas un Francijas regulatoriem. Katram valdes loceklim ir noteikta sava atbildības joma.

“Līdz šim manā un SPRK atbildībā bija CEER ikgadējās darbības programmas sagatavošanas procesa vadība. Šogad esam rosinājuši un aktīvi strādājam pie procesa pilnveidošanas, lai darbības programma pēc iespējas palīdzētu sasniegt CEER stratēģiskos mērķus. Atbilstoši aktuālajai stratēģijai CEER mērķis ir pilnveidot Eiropas līmeņa regulāciju, kas sekmētu dekarbonizāciju, pakalpojumu digitalizāciju un dinamisku regulēšanas vidi, kas spēj būt adaptīva un elastīga atbilstoši tehnoloģiju un pakalpojumu attīstībai. Būtisks CEER mērķis ir arī atbalstīt dalībvalstu regulatorus jaunās Eiropas Tīrās Enerģētikas pakotnes likumdošanas pārņemšanā. Pie šiem uzdevumiem strādā ikviens Eiropas valstu regulators, tostarp arī mēs. Galvenokārt uzsvars šogad tiek likts uz lielāku patērētāju iesaisti, interešu aizstāvību un iespējām, ko sniedz digitālās tehnoloģijas,” stāsta SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

CEER ir brīvprātīga Eiropas Savienības regulatoru organizācija, kas apvieno 37 neatkarīgus enerģētikas nozares regulatorus no Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. CEER ikdienas darbu vada CEER prezidents un viceprezidenti, kā arī CEER sekretariāts.