SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola ievēlēta Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes valdē

Drukāt
Elektroenerģija,
Dabasgāze

                                                

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) priekšsēdētāja Alda Ozola š.g. 25. oktobrī ievēlēta par Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes (CEER) viceprezidenti. Priekšsēdētāja savus pienākumus CEER valdē pildīs turpmākos 2,5 gadus.

Kopš SPRK uzņemšanas CEER – 2004. gadā, šī būs jau trešā reize, kad Latvijas regulatora pārstāvis ieņems vadošo amatu augsta līmeņa Eiropas enerģētikas regulatoru organizācijā, tajā pārstāvot gan Latviju, gan Baltijas valstu regulatorus. Pirms tam SPRK bijusi pārstāvēta CEER valdē divus termiņus pēc kārtas – no 2019. gada līdz 2021. gadam.

CEER Ģenerālajā asamblejas sēdē 25.oktobrī tika ievēlēti pieci CEER viceprezidenti, tostarp SPRK vadītāja Alda Ozola. CEER prezidents un  viceprezidenti veido CEER valdi. SPRK priekšsēdētāja savus starptautiskos pienākumus CEER valdē pildīs kopām ar ievēlētajiem valdes  locekļiem no Portugāles, Beļģijas, Austrijas un Čehijas. Katram valdes loceklim būs noteikta sava atbildības joma, par kuru CEER valde  vienosies.

“CEER Ģenerālās asamblejas darbā aktīvi iesaistījos tūlītēji pēc manas stāšanās SPRK priekšsēdētājas amatā 2021. gada jūlijā. Vadot  organizācijas darbu, jo īpaši būtiski ir raudzīties, lai pie kopīgo stratēģisko mērķu noteikšanas enerģētikas politikā savu ieguldījumu sniegtu arī  mazāko valstu regulatori. Pašlaik tiek plānotas būtiskas izmaiņas energoresursu tirgos, un enerģētikas regulatoriem ir jāiesaistās šo lēmumu pieņemšanā. Turpmākos 2,5 gadus kopā ar CEER prezidenti no Vācijas regulatora un pārējiem CEER biedriem sadarbosimies CEER mērķu  sasniegšanā, turpinot strādāt pie dinamiska regulējuma veidošanas un aktīvi īstenojot uz patērētājiem orientētu stratēģiju, īpaši šajos   sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos,” norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Saskaņā ar CEER stratēģiju 2022-2025, organizācijas mērķis ir pilnveidot Eiropas līmeņa regulāciju, lai sekmētu atjaunojamo resursu izmantošanu, kā arī nodrošinātu labi funkcionējošu tirgus darbību, kas spēj elastīgi pielāgoties pakalpojumu attīstībai un atjaunojamo resursu ienākšanai tirgū. CEER uzsvars šajā stratēģijas ieviešanas periodā tiks likts arī uz lielāku patērētāju iesaisti un interešu aizstāvību. Pie šiem uzdevumiem strādā ikviens Eiropas valstu regulators, tostarp arī SPRK.

CEER ir brīvprātīga Eiropas Savienības regulatoru organizācija, kas apvieno 37 neatkarīgus enerģētikas nozares regulatorus no Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. CEER ikdienas darbu vada CEER prezidents un viceprezidenti, kā arī CEER sekretariāts.