SPRK plāno izmaiņas iesniedzamās informācijas noteikumos pasta nozarē

Drukāt
Pasts

Attīstoties pasta pakalpojumu tendencēm tirgū, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) plāno veikt izmaiņas informācijas iesniegšanas noteikumos pasta komersantiem. Noteikumu projektā precizēta un papildināta regulāri iesniedzamā informācija. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK izsludina publisko konsultāciju.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un aktuālu pasta nozares raksturojošu informāciju SPRK piedāvā papildināt iesniedzamo informāciju ar vairākiem rādītājiem – ieņēmumi no pasta pakalpojumu sniegšanas pēc sūtījumu veida, pasta sūtījumu skaits pēc sūtījuma piegādes veida un pasta sūtījumu saņemšanas iekārtu skaits.

Līdzvērtīgas prasības par iesniedzamo informāciju attiektos arī universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniedzējam. Proti, atbilstoši SPRK izmaiņām, UPP sniedzējam būs jāsniedz informācija par ieņēmumiem, pakalpojumu apjomiem un sūtījumu piegādes veidiem, tostarp attiecībā arī uz UPP sniedzēja sniegtajiem pasta pakalpojumiem, kuri nav ietverti UPP* grozā.

Sadarbībā ar Pasta komersantu biedrību, pārskatīts arī informācijas sniegšanas biežums. Noteikumu projektā paredzēts, ka pasta komersants informāciju sniedz reizi pusgadā. Tas nodrošinātu pietiekamu salīdzināmību, ar iespēju regulāri vai pēc nepieciešamības pārskatīt iesniegto informāciju. Rezultātā SPRK pasta nozares attīstības un pasta pakalpojumu uzraudzības nolūkos iegūtu kvalitatīvu un aktuālu informāciju.

Pasta komersants var nodot pasta pakalpojumu vai to daļas sniegšanu citam pasta komersantam. Lai nodrošinātu atbilstīgu informāciju par pasta sūtījumu skaitu, izvairoties no datu dublēšanas, noteikumu projektā paredzēts, ka pasta komersants norāda par tiem pasta sūtījumiem, kuri tiek piegādāti cita pasta komersanta vārdā.

SPRK strādājot pie regulējuma izmaiņām ņēma vērā ne vien Pasta komersantu biedrības saņemtos priekšlikumus, pasta nozares attīstības tendences, bet arī Eiropas Komisijas regulāros pieprasījumus par pasta nozares rādītājiem.

Noteikumu projekta plānotais spēkā stāšanās datums 2023.gada 1.janvāris.

Ar konsultāciju dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu lūdzam sniegt līdz š.g. 24.oktobrim, nosūtot tos uz [email protected].


*UPP ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP grozā ietilpst Iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondence un pasta paku sūtījumi, kā arī abonēto preses izdevumu savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde.