SPRK pirmo reizi izvērtēs Ventspils siltumenerģijas uzņēmuma – SIA “VNK serviss” tarifu

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir uzsākusi SIA “VNK serviss” siltumenerģijas tarifa projekta vērtēšanu. Uzņēmuma aprēķinātais siltumenerģijas tarifs ir 60,66 EUR/MWh. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Jaunais siltumenerģijas tarifs būs vienots visiem SIA “VNK serviss” lietotājiem Ventspils novada Puzes pagastā – Blāzmas un Stiklu ciemā, Ugāles pagastā – Ugāles ciemā, Usmas pagastā – Usmas ciemā, Užavas pagastā – Užavas ciemā, Vārves pagastā – Ventavas ciemā.

Līdz šim uzņēmums piemērojis apstiprinātos Ventspils novada pašvaldības tarifus, kas katrā apdzīvotajā teritorijā ir atšķirīgi. Jaunais siltumenerģijas tarifs vietām būs zemāks, bet citviet Ventspils novada teritorijā – augstāks.

Lielu daļu no SIA “VNK serviss” siltumapgādes izmaksām veido kurināmā izmaksas – 33,5%, kas ir viena no galvenajām izmaksu pozīcijām siltumenerģijas ražošanas procesā, nodrošinot nepārtrauktu siltumapgādi tās iedzīvotājiem. Vienlaikus lielu daļu sastāda pamatlīdzekļu (katlu un siltumapgādes tīklu) nolietojums – 23,3%, bet ievērojami mazāku izmaksu pozīciju veido darba samaksa – 12,8%.

“Novērojot citviet Latvijā regulētu siltumapgādes uzņēmumu darbību, kurināmā izmaksas vidēji veido ap 50% un pat vairāk, kas savukārt SIA “VNK serviss” gadījumā ir zem. Īpašu uzmanību tarifa projekta vērtēšanā pievērsīsim nolietojuma izmaksām un to pamatojumam,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

SPRK aicina iepazīties ar iesniegto tarifu projekta kopsavilkumu SPRK mājaslapā un sniegt savus priekšlikumus līdz š.g. 15. oktobrim, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai SIA “VNK serviss” info@vnkserviss.lv . Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas, kopš paziņojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesis”, kas publicēts š.g. 25. septembrī.

Tarifu projektu iesniegts izvērtēšanai šogad 14. septembrī pēc SPRK lūguma. SIA “VNK serviss” 2019. gadā tika izdota SPRK licence siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanai. Tiem uzņēmumiem, kuriem SPRK ir izsniegusi licenci un uzņēmums nodot lietotājiem vismaz 5000 MWh, pakalpojumu sniedz par regulētu SPRK tarifu.

Regulēts tarifs nozīmē tarifu aprēķinu veikt pēc SPRK metodikas, kas nosaka kārtību, kādā tie tiek aprēķināti. Savukārt SPRK uzdevums ir veikt padziļinātu analīzi par to, vai tarifu projektā iekļautās izmaksas ir ekonomiski pamatotas.

Jāņem vērā, ka uzņēmuma aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts izvērtēšanas laikā var tikt mainīts. Tas nozīmē, ka SPRK apstiprinātais tarifs SIA “VNK serviss” lietotājiem var atšķirties no tā, ko sākotnēji iesniedzis uzņēmums. Vairumā gadījumu SPRK, izvērtējot tarifu projektu un kopā ar uzņēmumu pārskatot tā darbības procesus, nonāk pie zemākām izmaksām, nekā sākotnēji uzņēmums tarifu projektā ir paredzējis.

Tarifu projekta izvērtēšana notiek 90 dienu laikā. Ja izvērtēšanas gaitā, SRPK ir nepieciešams saņemt papildu informāciju vai skaidrojumus no uzņēmuma, SPRK lūdz tos iesniegt. Tajā brīdī, kad SPRK ir lūdzis komersantam tos iesniegt, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK.