SPRK pilnveido pasta nozares regulējumu; tiks sekmēta lietotāju informētība par iespējām tirgū

Drukāt
Pasts

Š.g. 26.aprīlī spēkā stājās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izstrādātie noteikumi pasta nozarē, kas apvieno iepriekš divus esošos normatīvos aktus. Izstrādātajos Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos pasta nozarē pilnveidoti gan vispārējās atļaujas nosacījumi, gan pasta komersantu reģistrācijas kārtība.

“Sadarbībā ar tirgus dalībniekiem esam pilnveidojuši pasta nozares regulējumu. Pateicoties izmaiņām, tiks sekmēta lietotāju informētība par viņu tiesībām tirgū un lietotāju apkalpošanas kvalitāte. Izvēlētos savām vajadzībām piemērotāko pasta pakalpojumu sniedzēju, lietotājiem turpmāk būs iespēja iepazīties ar plašāku informāciju. Piemēram, par pasta pakalpojumu kvalitātes prasībām, kas komersantam jāievēro, kompensāciju saņemšanas kārtību u.c. būtisku informāciju,” skaidro SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Piemēram, turpmāk pasta komersantiem, kuri plāno uzsākt pasta pakalpojuma sniegšanu, reģistrācijas paziņojumā SPRK būs jānorāda informācija par plānotajiem pasta pakalpojumu veidiem, kurus nodrošinās lietotājiem. Tas nodrošinās SPRK aktuālo informāciju par pasta komersanta darbību jau komersanta reģistrācijas brīdī.

Lai rūpētos par lietotāju tiesību ievērošanu, jaunajos noteikumos pasta komersantiem ietverts arī pienākums noteikt pasta sūtījuma savākšanas un piegādes kvalitātes prasības ikvienam pasta pakalpojumam. Vienlaikus pasta operatoriem būs jāpublisko noteikta informācija (piemēram, pasta pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kompensācijas piemērošanas kārtība u.c.) savā tīmekļvietnē vai jānodrošina šīs informācijas pieejamība lietotājam pasta pakalpojuma sniegšanas vietās.

Pasta komersantiem turpmāk būs jāreģistrē arī saņemtās lietotāju sūdzības par sniegtajiem pasta pakalpojumiem, tostarp uzturot informāciju par sūdzības izskatīšanas rezultātu – pieņemtajiem pasta komersanta lēmumiem. Šādu informāciju atbilstoši Pasta likumam pasta komersantam jāizsniedz SPRK pēc pieprasījuma.

Tāpat arī saskaņā ar Pasta likumu komersants var nodot pasta pakalpojumu vai to daļu no pakalpojuma sniegšanas citam pasta komersantam. Attiecīgi jaunajos noteikumos ir noteikts pienākums komersantam informēt SPRK par šādu rīcību.

Noteikumos precizētas un papildinātas arī citas prasības un nosacījumi.

Publiskā konsultācija par Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem pasta nozarē ilga no š.g. 3.marta līdz 18.martam. Priekšlikumus un komentārus SPRK iesniedza VAS “Latvijas Pasts” un Satiksmes ministrija. SPRK organizēja arī viedokļu saskaņošanas sanāksmi, kurā piedalījās VAS “Latvijas Pasts” un Satiksmes ministrijas pārstāvji. Publiskās konsultācijas, tostarp saskaņošanas sanāksmes rezultātā SPRK saņemti deviņi priekšlikumi, par visiem panākta vienošanās.

Ar padomes lēmumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Pasta pakalpojumi ir regulējami sabiedriskie pakalpojumi, kurus iedala tradicionālajos pasta pakalpojumos, eksprespasta, kurjerpasta un abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistītajos pakalpojumos. Lai sniegtu pasta pakalpojumus, komersantam ir jāreģistrējas SPRK. Šobrīd (uz 28.04.22.) SPRK uzturētajā pasta komersantu reģistrā reģistrēti 66 pasta komersanti. Ar tiem iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē.