SPRK pērn saņemto sūdzību skaits par pasta pakalpojumiem samazinājies par 40%

Drukāt
Pasts

Pērn Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) saņemto sūdzību skaits par pasta pakalpojumiem samazinājies, neskatoties uz to, ka, salīdzinot ar 2020.gadu, visu pasta sūtījumu apjoms Latvijā palielinājies 12%. Visvairāk sūdzību SPRK saņemtas par nozaudētiem un bojātiem sūtījumiem, kā arī par pasta sūtījumu piegādēm.

Kopumā SPRK pērn izskatīja 20 pasta pakalpojumu lietotāju (gan fizisku, gan juridisku personu) rakstiskās sūdzības, kas ir par 40% mazāk nekā gadu iepriekš. Desmit sūdzības saņemts par VAS “Latvijas Pasts”, sešas par SIA “DPD Latvija”, trīs SIA “Omniva” un viena par SIA “DiamondTS”. Sniegtas arī 220 konsultācijas telefoniski par pasta pakalpojumiem un ar tiem saistītiem jautājumiem.

“Saņemto rakstisko sūdzību skaits nav liels, jo ar tām pie SPRK ir iespēja vērsties pēc tam, kad sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar saņemto atbildi no konkrētā pasta operatora. Pēc sūdzības saņemšanas SPRK veic izvērtējumu un sniedz atbildi, lai palīdzētu pasta pakalpojumu lietotājiem problēmas atrisināt,” skaidro SPRK galvenais pasta tirgus pakalpojuma eksperts Bruno Frīdenbergs-Ansbergs.

Vairāk nekā puse jeb 55% SPRK saņemto pasta pakalpojumu sūdzību bijušas par nozaudētiem un bojātiem sūtījumiem. No tām trešā daļa gadījumu atzīti par nepamatotiem, tostarp visi par sūtījumu bojājumiem un puse saņemto sūdzību par nozaudētajiem sūtījumiem. Gadījumos, kad SPRK sūdzības atzinusi par pamatotām, sūdzības iesniedzējs saņēmis kompensāciju no attiecīgā pasta operatora atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

“Sūdzības par nepamatotām SPRK atzinusi gadījumos, kad sūtījuma satura bojājumi radušies neatbilstoša iepakojuma dēļ vai kad bojājumi nav konstatēti pasta darbinieka klātbūtnē, kad ne akta sastādīšana un līdz ar to arī kompensācija vairs nav iespējama. Lai no šādiem nepatīkamiem pārsteigumiem izvairītos, aicinām savus sūtījumus vienmēr atbilstoši iesaiņot un rūpīgi iepazīties ar pasta komersanta nosacījumiem,” uzsver B. Frīdenbergs-Ansbergs.

Otrs pērn lielākais SPRK saņemto sūdzību skaits jeb 25% bija par pasta sūtījumu piegādēm. Sūdzības bijušas par reģistrētu pasta sūtījumu piegādi, iekšzemes sūtījumu izsniegšanas kavēšanos un pārrobežu sūtījuma piegādes kavēšanos. Šajā pozīcijā, salīdzinot ar 2020.gadu, vērojams sūdzību skaita samazinājums saistībā ar Covid-19 izplatības novēršanas pasākumiem, kas pamazām tika atcelti. Proti, starp vairākām valstīm bija ierobežoti starptautiskie pasažieru pārvadājumi, kā rezultātā kavēta arī pasta sūtījumu apmaiņa ar ārvalstīm.

Savukārt 15% gadījumu sūdzību iemesls bijis dažāds – neapmierinātība pausta par sūtījuma no trešajām valstīm muitas nodevas aprēķinu un lūgumu SPRK vērtēt līguma, kas noslēgts starp lietotāju un pasta komersantu, noteikumus un to ievērošanu. Bet 5% – par nepiegādāšanu mainītajā adresē, kas bija novēloti nomainīta.

Pasta pakalpojumi ir regulējami sabiedriskie pakalpojumi, kurus iedala tradicionālajos pasta pakalpojumos, eksprespasta, kurjerpasta un abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistītajos pakalpojumos. Lai sniegtu pasta pakalpojumus, pasta operatoriem jāreģistrējas SPRK uzturētajā pasta komersantu reģistrā. SPRK datu bāzē šobrīd (uz 15.03.22.) reģistrēti 69 pasta komersanti. Ar tiem iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Pasta nozarē SPRK kvalitātes prasības un tarifus stiprina tikai universālā pasta pakalpojuma sniedzējam (kas izvēlēts konkursa kārtībā un kuram jānodrošina tradicionālie pasta pakalpojumi un abonēto preses izdevumu piegādes), kas šobrīd ir VAS “Latvijas Pasts”. Saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” datiem pērn kopumā saņemtas un izskatītas 1185 sūdzības, no kurām 36% gadījumu tās bijušas pamatotas.

Lai izvairītos no dažādiem nepatīkamiem pārsteigumiem pasta sūtījumu saņemšanā, lūk, septiņi SPRK ieteikumi:

  • pārdomāti un atbilstoši iesaiņot/iepakot savu sūtījumu;
  • rūpīgi iepazīties ar konkrētā pasta operatora nosacījumiem (piegādes laiki, iepakošanas kārtība, kompensācijas u.c.);
  • pēc iespējas nemainīt sūtījuma saņemšanas datumu un vietu;
  • laicīgi izņemt sūtījumu pasta pakalpojuma sniegšanas vietā vai pakomātā/paku skapī;
  • novērtēt saņemto paciņu piegādes brīdī, lai tūlītēji būt iespēja informēt pakalpojuma sniedzēju;
  • lai mainītu pasta sūtījuma piegādes adresi, pie komersanta jāvēršas savlaicīgi – pirms pasta sūtījuma nogādāšanas no pēdējās pasta šķirošanas vietas līdz adresātam;  
  • sekot līdzi piegādes laikam, lai sūtījumu būt iespēja saņemt norādītajā vietā un laikā, tādējādi neaizkavētos tā piegāde.

Plašāk ar SPRK saņemto pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2021.gadā var iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā pārskatā.