SPRK: par SIA “Dobeles HES” prasījumu vēl jālemj EK

Drukāt
Elektroenerģija

Ņemot vērā publiskoto Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumu lietā Nr.A43007011, SKA-14/2023 un tam sekojošās mediju publikācijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) norāda, ka vairākās tiesas instancēs un arī konkrētajā spriedumā secināts, ka prasījums skar valsts atbalsta jautājumu un saistībā ar to vēl nepieciešams Eiropas Komisijas (EK) lēmums. 


“Lietas pamatā esošās domstarpības ar atjaunojamās enerģijas ražotājiem vēsturiski sakņojas Elektroenerģijas tirgus likuma regulējuma atšķirīgā interpretācijā. Runa ir par normām, kas uzturēja iepriekš Enerģētikas likumā atjaunojamās enerģijas ražotājiem dotās tiesības pārdot elektroenerģiju par paaugstinātu cenu, kas tālāk atspoguļojās obligātā iepirkuma komponentē, kas tika iekļauta elektroenerģijas tarifā. SPRK uzskata, ka nav atbalstāma komersantu vēlme saņemt valsts atbalstu neatkarīgi no tā, vai pastāv reāla kompensējama starpība starp atjaunojamās enerģijas ražošanas izmaksām un elektroenerģijas tirgus cenu. Ņemot vērā, ka Regulatora darbības galvenais mērķis ir līdzsvarot sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sniedzēju intereses, obligātā iepirkuma sloga palielināšana bez izmaksās balstīta pamatojuma būtu bijusi pretrunā ar Regulatora pienākumu nodrošināt ekonomiski pamatotus sabiedriskos pakalpojumus. 

Pirmās tiesvedības aizsākās jau 2006.gadā, kad tika mainīts valsts atbalsts atjaunojamās enerģijas ražotājiem un tarifā tika iekļauta obligātā iepirkuma komponente. Atšķirīgā Elektroenerģijas tirgus likuma normu interpretācija noveda pie vairāku elektroenerģijas ražotāju neapmierinātības. Uz lietas sarežģītību un neviennozīmīgo vērtējumu norāda jau vairāk nekā 10 gadus ilgstošā  tiesvedība, tostarp Satversmes tiesas un Eiropas Savienības tiesas iesaiste. 

Nepieciešams uzsvērt, ka gan pēc Administratīvās apgabaltiesas, gan Augstākās tiesas vērtējuma SIA “Dobeles HES” pieprasīto zaudējumu atlīdzināšana būtu jauna valsts atbalsta piešķiršana. Eiropas Savienības Tiesa izvērtējamos apstākļos ir secinājusi, ka valsts atbalsta ieviešana kā tāda nevar notikt ar tiesas nolēmumu. Tāpēc zaudējumu atlīdzināšana SIA “Dobeles HES” ir iespējama tikai gadījumā, ja EK pieņem lēmumu, kas atļauj sniegt šādu atbalstu, ko uzsvēra arī Augstākā tiesa. Kā teikts tiesas spriedumā, atbildīgajai institūcijai ir jāiesniedz attiecīgs komercdarbības atbalsta paziņojums EK. Līdz ar to šobrīd ir pārsteidzīgi apgalvot, ka Regulatoram nāksies atlīdzināt zaudējumus pieteicējam, kamēr nav saņemts EK lēmums,” norāda SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.