SPRK pagarina radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības SIA "BITE Latvija"

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma pagarināt SIA “BITE Latvija” lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslā 1900 MHz – 1905 MHz. Lietošanas tiesības komersantam pagarinātas līdz 2030. gada 28. jūnijam.

Šādu lēmumu SPRK nolēmusi saskaņā ar SIA “BITE Latvija” 2020. gada 21. aprīļa pieprasījumu.

Vienlaikus līdz ar tiesību termiņa pagarinājumu SPRK nosaka SIA “BITE Latvija” specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus, lai radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiktu izmantotas efektīvi. Katru gadu 1. februārī ir jābūt spēkā vismaz vienai valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai lietošanas atļaujai katrā pilsētā, kurā saskaņā ar oficiāli publicēto aktuālo informāciju ir vairāk nekā 20 000 (divdesmit tūkstoši) pastāvīgo iedzīvotāju. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, SPRK var lemt par attiecīgo SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu SPRK piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana.