SPRK padome apstiprina tirgus analīzes ziņojumu elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari,
Noderīgi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir sagatavojusi tirgus analīzes ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgu. Ņemot vērā konstatētos secinājumus, SPRK padome apstiprinājusi tirgus analīzes ziņojumu.

SPRK pastāvīgi veic tirgus vērtējumu, kuru rezultātā noteic, vai tirgū ir spēlētāji, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, un vai tādā gadījumā šāda ietekme tirgū ir saglabājama vai pretēji – atceļama.

SPRK analizēja vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgu (Tirgus Nr.2). Tirgus analīze veikta jau sesto reizi pēc kārtas, pēdējā tirgus analīze noslēgusies 2019.gadā, kuras rezultātā tika noteikti pieci komersanti ar būtisku ietekmi tirgū un tiem tika noteiktas saistības.

SPRK, veicot sesto tirgus analīzes kārtu, secinājusi, ka Tirgū Nr.2 joprojām ir pieci komersanti, kuri izpilda visus nepieciešamos nosacījumus, lai uzreiz vai īsā laikā varētu nodrošināt citiem komersantiem vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojumu pabeigšanas mobilajā tīklā pakalpojumus. Šie nosacījumi ir noslēgts starpsavienojuma līgums ar vismaz vienu komersantu par savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem mobilajā tīklā un piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz mobilajiem numuriem.

Attiecīgi Tirgū Nr.2 SPRK plāno pieciem komersantiem saglabāt iepriekšējās tirgus analīzes kārtās noteikto būtisku ietekmi tirgū un piemērotās saistības. Kopš pēdējās tirgus analīzes kārtas SPRK secinājusi, ka Tirgū Nr.2 nav ienācis neviens jauns komersants.

Par minēto tirgus analīzi pērn 1. oktobrī noslēdzās SPRK publiskā konsultācija. Pēc konsultācijas noslēgšanās, SPRK precizēja tirgus analīzes ziņojumu , balstoties uz konsultācijas laikā paustajiem viedokļiem, par ko tika izsludināta arī atkārtota konsultācija š.g. 8.aprīlī, kas noslēdzās š.g.13.maijā.Savukārt š.g. 27.maijā tika uzsākta Eiropas Savienības mēroga konsultācija.

Ar Tirgus Nr.2 analīzi un secinājumiem aicinām iepazīties SPRK mājaslapā.