SPRK: Operatoru konkurence nodrošina iekšzemes balss telefonijas pakalpojuma augstu kvalitāti

Drukāt
Elektroniskie sakari,
Noderīgi

Runas pārraides kvalitāte saglabājas labā līmenī, vidējais savienošanas laiks turpina uzlaboties, nesekmīgo savienojumu skaits mobilā tīklā nedaudz palielinājies, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) skaidro iekšzemes balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes tendences pēdējos trīs gados “Tet”, “BITE Latvija”, “Latvijas Mobilais Telefons” un “Tele2” elektronisko sakaru tīklos.

Atbilstoša līmeņa iekšzemes balss telefonijas pakalpojumam joprojām ir svarīga nozīme nepārtrauktas un kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai. Tāpēc elektronisko sakaru komersantiem ik gadu ir jāsniedz informācija SPRK par sniegtajiem pakalpojumiem, aizpildot deklarāciju ar prognozētajām kvalitātes vērtībām, kādas komersants spēj nodrošināt elektronisko sakaru tīklā kopumā un kādu kvalitāti lietotājiem iespējams sagaidīt. Lai uzraudzītu kvalitātes uzturēšanu atbilstošā līmenī, SPRK komersantiem, kuriem galalietotāju skaits pārsniedz 20 tūkst., regulāri veic mērījumus, pārbaudot atbilstību norādītajām deklarētajām vērtībām. Mērījumu rezultāti atspoguļo saziņas kvalitāti raksturojošo parametru vidējās vērtības – savienošanas laiks, runas pārraides kvalitāte un nesekmīgo savienojumu skaits.

“Kopumā secināms, ka operatoru deklarētās kvalitātes vērtības atbilst SPRK veikto iekšzemes balss telefonijas pakalpojuma vidējām kvalitātes mērījumu vērtībām. Operatori joprojām saglabā augstu sniegto balss telefonijas pakalpojumu kvalitāti, tiek nodrošināta laba dzirdamība un sarunas uztveramība. Vienlaikus konkurence nodrošina balss telefonijas pakalpojuma augstu kvalitāti,” norāda SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Gadījumā, ja kādam mobilā tīkla operatoram noteiktā apdzīvotā vietā, kur SPRK veica mērījumus, tika fiksēta zema balss telefonijas pakalpojuma kvalitāte vai pakalpojums nebija pieejams, pārsvarā novērots, ka šādās apdzīvotās vietās pietiekamā kvalitātē ir pieejami pārējo mobilo operatoru sniegtie balss telefonijas pakalpojumi. Līdz ar to galalietotājiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties sev piemērotāko pakalpojuma sniedzēju. Runājot par iespējamiem pakalpojuma kvalitātes uzlabojumiem nākotnē, I.Tauniņš norāda, ka svarīgi, lai augstas kvalitātes balss telefonijas pakalpojums būtu pieejams ikvienam lietotājam, kā arī tehnoloģiju jauninājumi aptvertu iespējami plašu lietotāju loku.

Runas pārraides kvalitāte saglabājas labā līmenī
Runas pārraides kvalitāte atspoguļo operatoru nodrošināto sarunas dzirdamību un saprotamību, kas tiek novērtēta piecu baļļu skalā. Runas pārraides kvalitāte iepriekšējo trīs gadu periodā gan fiksētā, gan mobilā tīklā saglabājusies labā līmenī – vidēji 3,6 balles. Operatori nodrošina, ka runa ir skaidri dzirdama un uztverama. Retos gadījumos visu operatoru tīklos novērotas neraksturīgi zemas runas pārraides kvalitātes vērtības, kas nesasniedza deklarētās vērtības un bija zemākas par divām ballēm. Šādu izsaukumu skaits attiecībā pret kopējo bija neliels (mazāk par 0,5% no kopējā mērījumu skaita).

“Pērn sadalījām balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes mērījumu vietas, iespējami vienmērīgi aptverot apdzīvotas vietas Latvijā – valstspilsētas, novadu pilsētas un ciemus. Atsevišķās mazāk blīvi apdzīvotās vietās dažiem operatoriem tika konstatētas zemākas runas pārraides kvalitātes vērtības, kas var būt par iemeslu vidējās runas pārraides kvalitātes rādītāja nelielam samazinājumam, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,” komentē I.Tauniņš.

Novērtējot runas pārraides kvalitātes parametra vērtību atkarībā no apdzīvotās vietas tipa, konstatēts, ka, izsaukumus veicot uz vai saņemot no dažāda tipa apdzīvotām vietām, balss telefonijas pakalpojuma vidējā runas pārraides kvalitāte gan fiksētā, gan mobilā tīklā tiek nodrošināta līdzvērtīgā kvalitātē. Kopumā mobilā tīklā 2021.gadā izvēlētās mērījumu vietās balss telefonijas pakalpojuma kvalitāte ir laba, savukārt fiksētā tīklā – teicama.

Vidējais savienošanas laiks pēdējo trīs gadu periodā turpina uzlaboties
Savienošanas laiks ir parametrs, kas mērāms sekundēs un nosaka laika posmu no izsaucamā numura nosūtīšanas brīža līdz brīdim, kad konstatē izsaukuma kontroles signālu, aizņemtības signālu vai atbildi. Saskaņā ar SPRK mērījumu rezultātiem kopumā vairāku gadu periodā dažādu mobilo operatoru tīklos tiek nodrošināts ātrs vidējais savienošanas laiks no 2,5 līdz sešām sekundēm. Savukārt fiksētā tīkla operatora “Tet” tīklā vairāku gadu periodā tiek nodrošināts vidējais savienošanas laiks zemāks par sekundi. Tas nozīmē, ka izsaukuma veicējs maz izjūt laika aizturi starp numura sastādīšanu un atbildes signāla saņemšanu.

Mobilo operatoru “Latvijas Mobilais Telefons” un “Tele2”, kā arī fiksētā tīkla operatora “Tet” sniegtā balss telefonijas pakalpojuma vidējā savienošanas laika rādītāji pēdējo trīs gadu periodā turpina uzlaboties, nodrošinot nedaudz ātrāku (“Latvijas Mobilais Telefons” vidēji par 4%, “Tele2” vidēji par 9%) izsaukuma savienošanas laiku, salīdzinot ar 2020.gadu. Savukārt vidējais savienošanas laiks “BITE Latvija” mobilā tīklā 2021.gadā ir nedaudz palielinājies, taču saglabājies labā līmenī, t.i. līdz trīs sekundēm.

Novērtējot savienošanas laika mērījumu rezultātus atkarībā no apdzīvotās vietas tipa, novērots, ka mobilo operatoru tīklos ir atšķirīgs vidējais savienošanas laiks atkarībā no apdzīvotās vietas tipa. Nedaudz ilgāks savienošanas laiks ir novērots gadījumos, ja izsaukumi ir veikti uz vai saņemti no mazāk apdzīvotām vietām. Savukārt fiksētā tīklā, vidējais savienošanas laiks nebija atkarīgs no apdzīvotās vietas tipa.

Nesekmīgo savienojumu koeficients mobilā tīklā pēdējo trīs gadus ir nedaudz palielinājies
Nesekmīgo savienojumu koeficients ir parametrs, kas procentos nosaka nesekmīgo savienojumu skaitu attiecību pret kopējo veikto savienojumu mēģinājumu skaitu. Šo savienojumu skaits mobilā tīklā pēdējo trīs gadu periodā ir nedaudz palielinājies, taču joprojām rādītāja vērtības ir zemas un nepārsniedz operatoru deklarētās vērtības. Savukārt fiksētā tīklā nesekmīgo savienojumu skaits vairākus gadus pēc kārtas saglabājies stabili zemā līmenī.

Mērījumu rezultātos 2021.gadā “BITE Latvija” un “Tele2” mobilā tīklā lielāks nesekmīgo savienojumu skaits tika novērots mazāk apdzīvotās vietas, savukārt “Latvijas Mobilais Telefons” tīklā lielākā daļa no nesekmīgajiem izsaukumiem novēroti starp valstspilsētām.

Ar kvalitātes pārskata kopsavilkumu par 2021.gadu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvā infografikā. SPRK tīmekļvietnē pieejamas arī elektronisko sakaru komersantu balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes deklarācijas.

SPRK vērš uzmanību – ja lietotājs novēro pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību savam operatoram. Ja neizdodas rast risinājumu ar operatoru, tad lietotājam ir tiesības vērsties ar līdzīga satura sūdzību pie SPRK, kas veiks sūdzībā minēto apstākļu pārbaudi. Ja izrādīsies, ka pakalpojuma kvalitāte neatbilst līgumā noteiktajam, lietotājam ir tiesības lauzt līgumu bez līgumsoda vai saņemt kompensāciju.