SPRK neatkarīgas iestādes statusā jau 10 gadus

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Depozīta sistēma,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) 11. augustā apritēja 10 gadi, kopš SPRK kļuva par neatkarīgu valsts iestādi. Atskatoties uz notikumiem, SPRK organizēja kopīgu diskusiju ar SPRK Konsultatīvo padomi (KP) un līdzšinējiem padomes locekļiem par to, kādam ir jābūt nākotnes regulatoram.

“Institucionālā un finansiālā iestādes neatkarība ir viens no stūrakmeņiem neatkarīgu lēmumu pieņemšanā un iestādes sekmīgai funkcionālai darbībai. Tomēr ir daļa pasaules valstu regulatoru, kas šobrīd ir tikai ceļā uz neatkarīga statusa iegūšanu. Pateicoties grozījumiem Regulatora likumā, SPRK toreiz – 2011. gadā nostiprināja savu institucionālo neatkarību tiesiski. Mūsu attīstības ceļam ilgtermiņā sekojusi līdzi arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), kas šogad atzinīgi novērtējusi mūsu darbību un attīstības progresu,” stāsta SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Diskusijas laikā SPRK dalījās par paveikto stratēģisko mērķu īstenošanā. Pēdējo trīs gadu laikā SPRK attīstījusi stratēģisko virzienu īstenošanu. 2021. gadā SPRK strādāja pie četriem virzieniem – ekonomiski pamatotas cenas, pakalpojuma pieejamība, atbilstoša pakalpojuma kvalitāte un SPRK darbības efektivizācija. Piemēram, kā pozitīvu piemēru var minēt regulējuma pilnveidi, ar kuru ieviests vienkāršāks un lietotājiem draudzīgāks elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas process.

SPRK iepazīstināja klātesošos dalībniekus arī ar SPRK atklātajām vērtībām – profesionalitāte, sadarbība, atbildība un attīstība. Vērtību iekļaušana SPRK darbā tiks realizēta, izstrādājot nākamā perioda stratēģiju, formulējot 2022. gada mērķus un uzdevumus.

SPRK uzdevums šobrīd ir strādāt pie ilgtermiņa stratēģijas izstrādes. Konkurences līmenis pēdējo piecu gadu laikā visās regulējamās nozarēs ir pieaudzis. Tas ir rādītājs, ko SPRK ņems vērā, strādājot pie stratēģisko virzienu definēšanas, lai ar SPRK iniciatīvām sekmētu komersantu konkurenci, kuru rezultātā, piemēram, uzlabojas pakalpojumu kvalitāte.

Diskusijas laikā KP locekle Baiba Miltoviča norādīja, ka SPRK jāturpina iesāktais ceļš, turpinot izglītot un informēt lietotājus par SPRK darbu un patērētāju tiesībām. Vienlaikus KP pārstāvis Uldis Biķis aicināja SPRK, pilnveidojot regulējumu, to attīstīt līdzvērtīgā ātrumā, kā attīstās tautsaimniecība kopumā.

Savukārt bijušais SPRK vadītājs Rolands Irklis aicināja SPRK vērst lielāku uzmanību uz pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojuma kvalitātes novērtēšanu. Monopola uzņēmumu gadījumā tie ir investīciju plānu izvērtēšana, kas skaidri norāda signālu par investīcijām infrastruktūras attīstībā un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu lietotājiem. Savukārt tie komersanti, kas strādā konkurences apstākļos, tiem ir dabiska motivācija sekmēt pakalpojuma kvalitāti. Tomēr neskatoties uz to, Irklis aicināja SPRK pēc iespējas plašāk dalīties ar informāciju, ko tirgus var izmantot pakalpojuma kvalitātes sekmēšanā.

Diskusija ar Konsultatīvo padomi un SPRK bijušajiem padomes locekļiem