SPRK izvirzījusi trīs stratēģiskās prioritātes 2020. gadam

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), uzklausot sadarbības partnerus, tostarp nozaru vadošos ekspertus, ir noteikusi trīs prioritāros darbības virzienus 2020. gadam. Tas sekmēs nozaru regulējuma pilnveidi, sniedzot ieguvumus gan sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem, gan komersantiem.

Visās regulējamās nozarēs arvien dinamiskos apstākļos pieaug pieprasījums pēc elastīgāka regulējuma, lai nodrošinātu gan lietotāju, gan komersantu interešu līdzsvarošanu. Izvirzītās prioritātes aptver visas regulētās nozares, vēršot uzmanību uz trim virzieniem:

  1. Administratīvā sloga mazināšana, efektīvs Regulators;
  2. Efektivitātes stimuli, ekonomiskais pamatojums metodikās;
  3. Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.

Plašāk ar SPRK izstrādātajām stratēģiskajām prioritātēm 2020. gadam aicinām iepazīties SPRK mājaslapā: https://bit.ly/2Wv5plW