SPRK izstrādā starpsavienojuma pamatpiedāvājuma noteikumus elektronisko sakaru komersantiem

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi starpsavienojuma pamatpiedāvājuma noteikumus, kas attieksies uz elektronisko sakaru komersantiem, kam šobrīd vai nākotnē noteikts pienākums publiskot starpsavienojuma pamatpiedāvājumu. Noteikumos ir definēta pamatpiedāvājumā iekļaujamā informācija, kā arī aprakstīti nosacījumi starpsavienojuma pamatpiedāvājuma publiskošanai.

Noteikumos ir iekļautas vairākas prasības pamatpiedāvājumā iekļaujamai informācijai. Piemēram, komersantiem pamatpiedāvājumā ir jāietver informācija par starpsavienojumu punktu atrašanās vietām, kārtību un termiņiem, kādā notiek sarunas par starpsavienojuma līguma slēgšanu, starpsavienojuma pakalpojumu pieteikšana un ierīkošana, tostarp bojājumu paziņošana un novēršana. Komersantiem būs arī jāinformē par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, kā arī iespējamo papildu izmaksu rašanos saistībā ar izmaiņu ieviešanu.

“Balstoties uz SPRK izstrādātajiem noteikumiem, elektronisko sakaru komersants sagatavo starpsavienojuma pamatpiedāvājumu, ko publicē savā tīmekļvietnē. Ar to publiski var iepazīties jebkurš cits elektronisko sakaru komersants, izvērtējot starpsavienojuma izveidi, turpmāko starpsavienojuma darbību nepieciešamos tehniskos risinājumus un ar to saistītās izmaksas, rezultātā noslēdzot starpsavienojuma līgumu, ja nosacījumi viņu apmierina. Tādēļ jo īpaši būtiski SPRK ir noteikt konkrētu informāciju, kas iekļaujama šādā pamatpiedāvājumā, lai, izvērtējot sadarbības iespējas un pieņemtu lēmumu, elektronisko sakaru komersantiem tā būtu pietiekama,” stāsta SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Komersantiem, kuriem pašlaik jau ir noteikts pienākums publicēt starpsavienojuma pamatpiedāvājumu, būs jāizvērtē spēkā esošā starpsavienojuma pamatpiedāvājuma redakcija, un jāveic grozījumi esošajā, lai nodrošinātu, ka noteikumos iekļautās prasības attiecībā uz pamatpiedāvājumā minimālo iekļaujamo informāciju ir izpildītas. Līdz ar to, noteikumi paredz viena mēneša periodu pēc to spēkā stāšanas brīža, kura laikā komersantiem būtu jāveic izmaiņas esošajā pamatpiedāvājumā.

Prasības minimālai starpsavienojuma pamatpiedāvājumā iekļaujamai informācijai noteiktas, ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) pamatnostādnes.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar š.g. 29.jūlijā apstiprināto Elektronisko sakaru likuma deleģējumu. Noteikumi stājas spēkā ar š.g. 1.oktobri.

SPRK atgādina, ka publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Konsultācijas laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi no SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Tet”. Lielākā daļa saņemto priekšlikumu ir ņemti vērā vai daļēji ņemti vērā. Ar noteikumu projektu aicinām iepazīties šeit!