SPRK izsludinājusi konsultāciju par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem

Drukāt
Dabasgāze

Lai nodrošinātu efektīvāku dabasgāzes pārvades sistēmas izmantošanu un optimizētu pieslēguma ierīkošanas procesu, sagatavota jauna dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumu redakcija. Par iecerēto noteikumu redakciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi publisko konsultāciju. Tā norisināsies līdz š.g. 20.februārim.

Iecerētās izmaiņas ietekmēs dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru (AS “Conexus Baltic Grid”) un potenciālos dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājus, kuri vēlēsies lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu pieslēgt dabasgāzes pārvades sistēmai. 

“Kopumā jaunā noteikumu redakcija izstrādāta, lai noteikumus pielāgotu jaunajam Enerģētikas likumam un Eiropas regulējumam, kā arī padarītu tos lietotājiem uztveramākus. Vienlaikus, pielāgojoties tam, ka sašķidrinātās dabasgāzes termināļi kļuvuši par galvenajiem dabasgāzes piegādes avotiem, noteikumu definīcijās iekļauti arī šāda veida sistēmas lietotāji,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Esošais noteikumu regulējums noteica, ka pārvades sistēmas operatoram 20 dienu laikā pēc lietotāja pieteikuma saņemšanas jāizsniedz lietotājam tehniskās prasības. Lai nodrošinātu pieslēgumu pārvades sistēmai, tehniskās specifikas dēļ sistēmas operatoram ir jāveic lielāks darbu apjoms, lai sagatavotu tehniskās prasības, līdz ar to tehnisko prasību izsniegšanai ir pamats noteikt garāku termiņu – 60 dienas, kas ietverts grozījumos.

Noteikumi arī noteica, ka tehnisko prasību derīguma termiņš nevar būt īsāks par diviem gadiem. Tomēr jāņem vērā, ka, izsniedzot tehniskās prasības, sistēmas lietotājam pārvades tīklā tiek rezervēta pieprasītā jauda. Lai samazinātu tādu situāciju iespējamību, ka pārvades sistēmā tiek izbūvētas papildu jaudas, kas nākotnē netiks efektīvi noslogotas, iecerētajos grozījumos ietverts nosacījums, ka pēc tehnisko prasību izsniegšanas sistēmas operators un sistēmas lietotājs rakstveidā atbilstoši grozījumu projektā noteiktajam vienojas par pieslēguma procesa turpmāko gaitu. Sistēmas operatoram būs tiesības arī anulēt izsniegtās tehniskās prasības, līdz ar to arī nerezervēt jaudu lietotājiem, ja 60 dienu laikā nebūs noslēgta savstarpējā vienošanās vai ja kāda no pusēm vienpusēji izbeigs noslēgto vienošanos.

Plašāk ar iecerēto izmaiņu izklāstu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē sadaļā “Publiskās konsultācijas” publicētajā konsultāciju dokumentā par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem, biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem

Priekšlikumus un komentārus par jauno noteikumu redakciju lūdzam iesniegt SPRK līdz š.g. 20.februārim, nosūtot tos uz [email protected].

Saskaņā ar Enerģētikas likumu SPRK apstiprina dabasgāzes sistēmas operatoru (gan pārvades, gan sadales) izstrādātos dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumus dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem, biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem. SPRK var ierosināt dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu pārskatīšanu un pieprasīt, lai attiecīgais dabasgāzes sistēmas operators noteiktā termiņā iesniedz dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu projektu.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus.