SPRK izsludina konsultāciju par metodiku, pēc kuras AS “Gaso” aprēķinās dabasgāzes sadales tarifu

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi konsultāciju par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Viens no tās ieviešanas mērķiem ir nodrošināt tarifu stabilitāti.

Metodikas projekts paredz nodrošināt vienotu tarifu aprēķināšanas pieeju visiem sistēmas operatoriem enerģētikas nozarē. Līdzvērtīgas izmaiņas jau ir pieņemtas attiecībā uz AS “Sadales tīkls” un AS “Conexus Baltic Grid” – dabasgāzes pārvades pakalpojumu. Ar šo metodiku tādas pašas prasības tiks noteiktas arī dabasgāzes sadales sistēmas operatoram – AS “Gaso”.

Metodikas projekts paredz virkni izmaiņu, kas papildus stimulēs AS “Gaso” sniegt efektīvāku pakalpojuma un nodrošinās stabilāku darbības vidi.

Paredzams, ka tarifu projekts tiks aprēķināts pēc “atļauto ieņēmumu griestu” metodes. Ņemot vērā, ka daļa no sadales sistēmas operatora izmaksām nav atkarīgas no operatora, piemēram, dabasgāzes zudumu cena, inflācijas izmaiņas, SPRK ieskatā šī pieeja ir vispiemērotākā. Šāda metode nodrošinās tarifu stabilitāti, jo daļu izmaksu pieaugumu var kompensēt ar citu izmaksu samazinājumu, kas neradīs nepieciešamība pēc tarifu pārskatīšanas.

Veicot izmaiņas tarifu aprēķināšanas metodikā, SPRK vērtēja arī citviet Eiropā esošo regulatoru izmantotās pieejas tarifu aprēķināšanā. Kopumā no 23 Enerģētikas regulatoru reģionālās asociācijas (ERRA) dalībvalstīm 19 valstīs dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem tiek piemērota minētā metode.

Papildus tam šī pieeja nodrošinās, ka operatora atļautie ieņēmumi visa regulatīvā perioda laikā – divi līdz pieci gadi, paliek nemainīgi. Tikai pie atsevišķiem noteiktiem apstākļiem tie var mainīties. Ja kalendārajā gadā tomēr tiek gūti papildu ieņēmumi, nekā sākotnēji plānots tarifā, nākamajā tarifu pārskata ciklā izmaksas tiek samazinātas, kā rezultātā samazinot arī tarifus lietotājiem.

Metodikas projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2020.gada 24.jūlijs. Pēc metodikas stāšanās spēkā AS “Gaso” plāno SPRK iesniegt izvērtēšanai jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz šā gada 6. jūlijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.