SPRK izsludina konsultāciju par izsoles organizēšanu 1,5 GHz diapazonam

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir precizējusi konsultācijas dokumentu, kas paredz izsludināt izsoli radiofrekvenču 1,5 GHz diapazonam, kas paredzētas izmanot 5G tīkla attīstībai Latvijā. Lai uzklausītu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK aicina piedalīties publiskā konsultācijā.

Šī publiskā konsultācija par 1,5 GHz diapazonu ir otrā rīkotā publiskā konsultācija. Pirmo reizi konsultācija tika organizēta 2019. gada 31. jūlijā. Tobrīd politiskā līmenī tika virzītas izmaiņas Radiofrekvenču plānā un citos normatīvajos aktos, kas ietekmēja arī šī izsoles dokumenta tālāko virzību. Tā rezultātā izsoles izsludināšana tika atlikta.

Dokumenta projektā SPRK paredz, ka izsolē varēs piedalīties dalībnieki, kas nav saistītie komersanti. Saistītie komersanti ir divas vai vairākas komercsabiedrības, kur viena komersanta līdzdalība otra komercsabiedrībā tieši vai pastarpināti veido vismaz 30% no apmaksātā pamatkapitāla.

Izsolē tiks piedāvātas trīs radiofrekvenču spektra joslas. Šīs frekvences tiks izmantotas, lai palielinātu interneta lejupielādes ātrumu.

Piedāvātajā projektā SPRK paredz izsoles sākumcenu noteikt 200 tūkst. eiro apmērā. Izsoles uzvarētājs piešķirtās radiofrekvenču spektra joslas varēs izmantot turpmākos 20 gadus, sākot no 2022. gada 1. februāra līdz 2042. gada 31. janvārim. Izsoles uzvarētājam būs pienākums veikt ieguldījumu tīkla attīstībā.

Konsultāciju dokumenta projektā SPRK ir izstrādājusi virkni citu nosacījumu, ko izsoles dalībniekiem būs jāievēro, piemēram, specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz 2021. gada 22. novembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.