SPRK izsludina konsultāciju par izmaiņām Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējumā

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi konsultāciju par noteikumiem, kas paredz noteikt būtiskas izmaiņas Inčukalna gāzes krātuves lietošanā. Izmaiņas veiktas saistībā ar pieaugošo krātuves lomu dabasgāzes apgādē visā Baltijas reģionā.

Noteikumu projekts “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” paredz noteikt virkni izmaiņu, kas uzlabos Inčukalna gāzes krātuves darbības elastību. Kopš savu darbību ir uzsācis vienotais Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes tirgus, Baltijas reģionā ir pieaugusi dabasgāzes tirgus likviditāte un konkurence. Tas būtiski mainījis arī Inčukalna gāzes krātuves nozīmi dabasgāzes apgādē Baltijas reģionā.

Noteikumu projektā salīdzinājumā ar esošo regulējumu noteikti jauni krātuves jaudas produkti un krātuves jaudas pamatproduktu (grupētās jaudas produkts, divu gadu grupētās jaudas produkts un atslēdzamās jaudas produkts) rezervēšanai paredzēts izmantot izsoles procedūru. Izsolēm ir noteikts konkrēts norises grafiks, kuram krātuves lietotājs varēs sekot līdzi, lai izvēlētos, kurā no piecām plānotām izsolēm piedalīties.

Konsultāciju dokumentā tirgus dalībnieki ir aicināti izteikt viedokli par piemērotāko no piedāvātajiem izsoļu veidiem – izsole “pēdējais akceptētais solījums” (divi varianti) un izsole “maksā kā solīts”.

“Izvērtējot situāciju citviet Eiropā, vairums dalībvalstīs, kā Francijā, Čehijā, Spānijā, Portugālē, Ungārijā un Itālijā krātuves jaudas rezervēšana notiek pēc izsoles principa. Eiropā ir novērojama ļoti plaši izplatīta prakse pāriet uz izsoļu procedūru, kas nodrošina maksimāli augstu pārredzamības un nediskriminācijas līmeni,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Tāpat noteikumu projektā ir precizēta jaudas produktu izmantošanas un krājumu pārcelšanas kārtība, kā arī veiktas citas izmaiņas. Krājumu pārcelšanas produkta mērķis ir stimulēt lietotājus līdz izņemšanas sezonas beigām izņemt no Inčukalna gāzes krātuves pēc iespējas lielāku dabasgāzes apjomu, lai nodrošinātu krātuves ilgtspējīgu darbību.

Nepieciešamie grozījumi tiks salāgoti ar dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas prasībām. Noteikumu projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2020. gada 1. septembris. AS “Conexus Baltic Grid” izstrādāja un iesniedza SPRK apstiprināšanai sagatavoto noteikumu projektu pērn decembrī.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz šā gada 16. jūlijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.