SPRK izsludina izsoli vairāku ierobežotu radiofrekvenču joslu lietošanas tiesību iegūšanai

Drukāt
Elektroniskie sakari

Lai piešķirtu ierobežotu radiofrekvenču joslu 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz/1854,80-1855,00 lietošanas tiesības, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir nolēmusi izsludināt izsoli, par tās priekšmetiem nosakot ierobežotas joslas 1734,8 MHz–1735,0 MHz / 1829,8 MHz–1830,0 MHz, ierobežotas joslas 1735,0 MHz–1735,2 MHz / 1830,0 MHz–1830,2 MHz un ierobežotas joslas 1759,8 MHz–1760,0 MHz / 1854,8 MHz–1855,0 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim.

Reģistrācijas iesniegumu dalībai izsolē var iesniegt adresē [email protected] vai Regulatora oficiālajā elektroniskajā adresē no 2024.gada 11.marta līdz 2024.gada 14.martam. 

Katra izsoles priekšmeta sākumcena ir 14 000 eiro, izsoles dalībniekiem jāiemaksā nodrošinājuma nauda 14 000 eiro apmērā līdz 2024. gada 14. martam. Izsoles dalībnieks var iegūt tikai vienu izsoles priekšmetu. 

Izsoles dalībnieks var solīt un iegūt tikai tādu izsoles priekšmetu, kas robežojas ar izsoles dalībniekam lietošanā piešķirtām ierobežotām joslām 1710 MHz–1785 MHz / 1805 MHz–1880 MHz diapazonā. 

Pati izsole norisināsies no 2024. gada 19. martā plkst. 10 Regulatora telpās attālināti. Lēmumu par joslas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles uzvarētājam vai par izsoles beigšanos bez rezultāta SPRK pieņems līdz 2024. gada 4. aprīlim. 

Publiskā konsultācija par plānoto joslas lietošanas tiesību izsoli noslēdzās 2024.gada 19. janvārī, savukārt, 2024. gada 15. februārī notika SPRK padomes sēde, kuras laikā komentārus un viedokļus izteica ieinteresētie komersanti - SIA “BITE Latvija”, SIA “Tele2” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA. 

Vairāk informācijas par izsoli - SPRK mājaslapā

Radiofrekvenču spektra joslas ir nacionālais ierobežotais resurss. Līdz ar to radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības saņemt, pagarināt termiņu, anulēt, nodot, iznomāt vai kopīgi izmantot var tikai, vēršoties ar rakstveida pieprasījumu SPRK. SPRK pienākums ir arī izvērtēt ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma iespējamību, ņemot vērā konkurences apstākļus un nosacījumus, lai ar pieņemto lēmumu saglabātu un panāktu efektīvu konkurenci, to skaitā ierobežotas radiofrekvenču joslas resursu samērīgu sadalījumu, efektīvu izmantošanu, ietekmi uz pakalpojuma kvalitāti, vidi, kā arī labumu sabiedrības interesēm un ieguvumu patērētājiem. Radiofrekvenču joslas izsoles ienākumi nonāk valsts budžetā.