SPRK izsludina izsoli ierobežotas radiofrekvenču joslas 3750 MHz – 3800 MHz lietošanas tiesību iegūšanai

Drukāt
Elektroniskie sakari

Lai piešķirtu ierobežotas radiofrekvenču joslas 3750 MHz – 3800 MHz lietošanas tiesības, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir nolēmusi izsludināt izsoli, par tās priekšmetiem nosakot  ierobežotas joslas 3750 MHz – 3775 MHz  un ierobežotas joslas 3775 MHz – 3800 MHz  lietošanas tiesības komercdarbībai  Latvijas Republikas teritorijā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2043. gada 31. decembrim katrai. 


Reģistrācijas iesniegumu dalībai Izsolē var iesniegt adresē [email protected] vai Regulatora oficiālajā elektroniskajā adresē no 2023. gada 17. oktobra līdz 2023. gada 24. oktobra plkst.10. 


Katra izsoles priekšmeta sākumcena ir 250 000 eiro, izsoles dalībniekiem jāiemaksā nodrošinājuma nauda 250 000 eiro apmērā līdz 2023. gada 26. oktobrim. Izsoles dalībnieks var iegūt tikai vienu izsoles priekšmetu. 


Izsolē nevar piedalīties saistītie komersanti – divas vai vairākas komercsabiedrības, ja līdzdalības daļa otrā komercsabiedrībā ir vismaz 30% no apmaksātā pamatkapitāla. 


Lai piedalītos izsolē, dalībniekam jābūt piešķirtām vai citā veidā iegūtām ierobežotas joslas lietošanas tiesību izmantošanas iespējām vismaz 50 MHz ierobežotā 3400 – 3750 MHz joslā. Savukārt izsoles uzvarētāja rīcībā mēnesi pēc izsoles priekšmeta lietošanas tiesību piešķiršanas nevar būt lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3800 MHz diapazonā kopsummā vairāk par 125 MHz.


Pati izsole norisināsies no 2023. gada 30. oktobra plkst. 10 attālināti. Lēmumu par joslas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles uzvarētājam vai par izsoles beigšanos bez rezultāta SPRK pieņems līdz 2023. gada 9. novembrim.


Lai izsoles kārtībā saņemtu ierobežotas joslas lietošanas tiesības, komersantam laika posmā no 2025. gada 1. februāra līdz 2043. gada 1. februārim katru gadu uz 1. februāri jābūt spēkā VAS “Elektroniskie sakari” saņemtai vismaz vienai ierobežotas joslas radiofrekvenču lietošanas atļaujai katrā valstspilsētā. Tāpat izsoles dalībniekam jānodrošina, ka, saņemot ierobežotas joslas lietošanas tiesības, tā jāizmanto faktiski un saskaņā ar noteiktajiem parametriem – radiofrekvenču diapazonu, kā arī radioiekārtas un antenas uzstādīšanas vietu. Turklāt jālieto tādas radiosakaru sistēmas, kuru darbība tiek sinhronizēta ar citu mobilo elektronisko sakaru tīklu radioiekārtu darbību ierobežotā joslā 3400 MHz – 3800 MHz. 


Publiskā konsultācija par plānoto joslas lietošanas tiesību izsoli noslēdzās 2023. gada 4. augustā, savukārt, uzklausīšanas sanāksme notika 2023. gada 18. septembrī. Komentārus un viedokļus izteica ieinteresētie komersanti  - SIA “BITE Latvija”, SIA “Tele2” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, kā arī VAS “Elektroniskie sakari” un Konkurences padome.


Ierobežotās joslas pieejamība noteikta saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto nacionālo radiofrekvenču plānu un VSA “Elektroniskie sakari” atzinumu, kas pieļauj joslas dalīšanu divos 25 MHz blokos.


Vairāk informācijas par izsoli  - SPRK mājaslapā.


Radiofrekvenču spektra joslas ir nacionālais ierobežotais resurss. Līdz ar to radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības saņemt, pagarināt termiņu, anulēt, nodot, iznomāt vai kopīgi izmantot var tikai, vēršoties ar rakstveida pieprasījumu SPRK. SPRK pienākums ir arī izvērtēt ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma iespējamību, ņemot vērā konkurences apstākļus un nosacījumus, lai ar pieņemto lēmumu saglabātu un panāktu efektīvu konkurenci, to skaitā ierobežotas radiofrekvenču joslas resursu samērīgu sadalījumu, efektīvu izmantošanu, ietekmi uz pakalpojuma kvalitāti, vidi, kā arī labumu sabiedrības interesēm un ieguvumu patērētājiem. Radiofrekvenču joslas izsoles ienākumi nonāk valsts budžetā.