SPRK izsludina atkārtotu konsultāciju par izsoles nosacījumiem 700 MHz frekvenču joslas izmantošanai

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi turpinājumu konsultācijai par izsoles nosacījumiem 700 MHz (otrā dividende) frekvenču joslas izmantošanai. Aicina tirgus dalībniekus atkārtoti sniegt priekšlikumus efektīvākai izsoles rīkošanai.

Šogad aprīlī SPRK izsludināja publisko konsultāciju par minētajiem izsoles nosacījumiem. Konsultācijas laikā SPRK saņēma vairākus priekšlikumus un komentārus no piecām ieinteresētajām pusēm. Tomēr SPRK tos izvērtējot, secināja, ka saņemtie viedokļi gan no tirgus dalībniekiem, gan no elektronisko sakaru nozares politikas veidotāju puses par vairākiem nosacījumiem ir būtiski atšķirīgi.

Lai ievērotu pēc iespējas plašāku dalībnieku interešu ievērošanu, SPRK ir sagatavojusi konsultāciju dokumenta turpinājumu, tajā būtiski precizējot vairākus izsoles nosacījumus. Ir precizēti nosacījumi attiecībā uz izsoles priekšmetiem un to sākumcenu, izsoles norises laiku, dalībniekiem un norisi, kā arī radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību īpašajiem nosacījumiem.

Salīdzinot ar sākotnējo konsultācijas dokumentā esošo redakciju, precizētajā dokumentā ir paredzēts noteikt septiņus izsoles priekšmetus iepriekšējo trīs izsoles priekšmetu vietā.

Tāpat katram izsoles priekšmetam ir precizētas specifiskās lietošanas tiesības, ievērojot arī prasības saskaņā ar Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu “Ceļvedis piektās paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu ieviešanai Latvijā”. Ir ne vien jānosaka noteikts lietošanas atļauju skaits radioiekārtām katrā radiofrekvenču joslā, bet arī jāparedz to uzstādīšana gar sauszemes transporta koridoriem (primāri “Via Baltica”).

Vienlaikus ir precizēta arī izsoles priekšmetu iegūšanas kārtība. Visi izsoles priekšmeti tiek izsolīti vienas izsoles ietvaros divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek izsolīti pamatjoslu izsoles priekšmeti, bet otrajā – papildjoslu izsoles priekšmeti.

SPRK ir saglabājusi līdzšinējos kritērijus, kas jāievēro pretendentiem dalībai izsolē, taču vienlaikus papildināts ar jaunu prasību, proti, pretendents nedrīkst būs saistītais komersants citam izsoles dalībniekam.

Ar konsultācijas dokumenta precizējumiem ir iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumenta precizējumiem lūdzam sniegt līdz 2020. gada 19. augustam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv

SPRK vērš uzmanību, ka šajā konsultāciju dokumentā konsultēti tiek tikai precizējumi, par kuriem iepriekš bijušas pretrunas. Pilnīgai informācijas iegūšanai, aicinām iepazīties arī ar konsultāciju dokumentu, kas tika izsludināts šogad 23. aprīlī, kas pieejams šeit: https://bit.ly/2OwHG1c.