SPRK izskatījusi strīdu starp SIA “Laimavoti” un AS “Sadales tīkls” par elektroenerģijas patēriņa atbilstību

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pieņēmusi lēmumu strīdā starp SIA “Laimavoti” un AS “Sadales tīkls” saistībā ar elektroenerģijas patēriņa atbilstību mēraparāta rādījumiem. SPRK, izvērtējot lietas apstākļus, secinājusi, ka uzskatītais elektroenerģijas daudzums atbilst faktiskajam patēriņam objektā.

Domstarpības starp SIA “Laimavoti” un AS “Sadales tīkls” radušās par to, vai operatora sniegtā informācija AS “Latvenergo” par elektroenerģijas patēriņu objektā atbilst faktiski izlietotajam elektroenerģijas daudzumam. Izvērtējot lietas apstākļus, SPRK secinājusi, ka koriģētā informācija par izlietotās elektroenerģijas daudzumu objektā, kuru AS “Sadales tīkls” sniegusi AS “Latvenergo” rēķina izrakstīšanai atbilst faktiski izlietotajam elektroenerģijas daudzumam.

SPRK konstatējusi, ka pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas Latvijā, SIA “Laimavoti” nav noslēgusi jaunu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar lietotāja izvēlētu tirgotāju, jo līgums ar SIA “Latvenergo” līdz ar tirgus atvēršanu, zaudēja spēku. Tā rezultātā elektroenerģijas piegāde SIA “Laimavoti” tika nodrošināta pēdējās garantētās piegādes ietvaros (PGP). PGP ir pakalpojums, kas nodrošina lietotājam turpināt lietot elektroenerģiju līdz brīdim, kad noslēgts jauns elektroenerģijas tirdzniecības līgums. Lai arī lietotājam elektroenerģija tika nodrošināta bez spēkā esoša līguma, SIA “Laimavoti” bija jāinformē pakalpojumu sniedzēji par aktuālo elektroenerģijas patēriņu objektā.

SPRK secināja, ka kopš 2014. gada marta līdz 2020. gada jūlijam lietotājs nav sniedzis mēraparāta rādījumus ne AS “Sadales tīkls”, ne AS “Latvenergo”. Ņemot vērā šos apstākļus, AS “Sadales tīkls” bija tiesīga patēriņu norēķinu vajadzībām noteikt pēc vidējā vēsturiskā mēneša elektroenerģijas patēriņa objektā.

Pārbaudot objektā uzstādītā mēraparāta rādījumus, AS “Sadales tīkls” konstatēja, ka elektroenerģijas lietošanas paradumi objektā ir mainījušies. Tas nozīmēja, ka faktiskais patēriņš bija lielāks nekā noteikts rēķinos. Līdz ar to AS “Sadales tīkls” bija tiesības koriģēt objektā izlietotās elektroenerģijas daudzumu, informējot par to AS “Latvenergo”.

SPRK kā ārpustiesas instance izskata strīdus par sabiedriskajiem pakalpojumiem regulējamās nozarēs. Atbilstoši deleģējumam SPRK kompetencē ir izvērtēt vai elektroenerģijas patēriņš atbilst objektā faktiski izlietotajam elektroenerģijas apjomam, savukārt domstarpības par norēķiniem, tostarp rēķinu pamatotību, izskata tiesa.