SPRK izsaka brīdinājumu AS “Conexus Baltic Grid” par sertificēšanas lēmuma neizpildi laikā

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 9. aprīļa sēdē atzinusi – AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) nav izpildījusi sertificēšanas prasības noteiktajā termiņā – līdz 2019.gada 31.decembrim. Tā rezultātā, izvērtējot pārkāpuma radītās sekas un ilgumu, operatoram izteikts brīdinājums.

Vienlaikus ar šo lēmumu, SPRK uzliek par pienākumu “Conexus”, līdz šī gada 1. oktobrim nodrošināt operatora atbilstību Enerģētikas likumā noteiktajām neatkarības prasībām. SPRK ieskatā “Conexus” bija dots pietiekams laiks, lai nodrošinātu pilnu atbilstību neatkarības prasībām, un šobrīd konstatētais termiņa kavējums nav attaisnots. Turklāt jau sākotnēji, SPRK nosakot termiņu, operators to vērtēja kā pietiekamu.

“AS “Conexus” un tās akcionāriem – AS “Gazprom” un “Marguerite” papildu Enerģētikas likumā noteiktajam bija dots ilgāk nekā vienu gadu ilgs termiņš, lai izpildītu sertificēšanas lēmumā noteiktās prasības. Mūsu ieskatā, noteiktais termiņš bija pietiekams, lai lēmumā noteiktos nosacījumus izpildītu bez kavēšanās. Vienlaikus mēs novērtējām, ka pēdējo mēnešu laikā ir veiktas darbības, kas varētu būt vērstas uz nosacījumu izpildi, piemēram, “Marguerite” akciju pārdošana, kura noslēgusies šā gada 1.aprīlī. Šis arī bija viens no apstākļiem par labu brīdinājuma izteikšanai, atturoties no naudas soda uzlikšanas” stāsta SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Izvērtējot faktiskos un tiesiskos apstākļus, kā arī SPRK rīcībā esošos pierādījumus, veiktās darbības sertificēšanas lēmuma nosacījuma gadījumā nav izpildītas SPRK noteiktajā termiņā – līdz 2019. gada 31. decembrim.

Abi akcionāri veido daļu no AS “Conexus Baltic Grid”, kam vienlaikus jārūpējas par nosacījumu izpildi laikā. Kopš pagājušā gada decembra zināms – “Marguerite” un AS “Gazprom” veic savu akciju pārdošanu. Ja “Marguerite” gadījumā akciju pārdošanas process jau ir sekmīgi noslēdzies, tad AS “Gazprom” akciju pārdošanas process joprojām turpinās.

Tiklīdz SPRK rīcībā būs pieejama dokumentācija par jauno akcionāru – “Marubeni”, tiks uzākta atbilstības vērtēšana Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām. Kamēr AS “Gazprom” akciju pārdošanas darījums nav noslēdzies un akcionāru maiņa nav notikusi, tikmēr jaunā akcionāra atbilstība prasībām netiek vērtēta.

Vērtējot soda apmēru, SPRK vērtēja arī nosacījuma neizpildes sekas uz dabasgāzes tirgu – konkurenci un pārrobežu tirdzniecību un šajā gadījumā nav konstatējusi, ka nosacījumu neizpilde būtu nelabvēlīgi ietekmējusi tirgus darbību. Arī šis ir viens no iemesliem, kādēļ “Conexus” ir izteiks tikai brīdinājums, nevis piemērots bargāks soda mērs.