SPRK: izmaiņas noteikumos enerģētikas nozarē

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) padomes 27. februāra sēdē apstiprinājusi izmaiņas Informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē. Izmaiņas veiktas, lai aktualizētu SPRK funkciju īstenošanai nozīmīgo informāciju.

Noteikumos ir veikti kā papildinājumi, tā arī dažādi precizējumi, ņemot vērā virkni pieņemto izmaiņu citos normatīvajos aktos. Turklāt no 1. janvāra savu darbību uzsācis vienotais dabasgāzes tirgus, kas sekmēja nepieciešamību veikt papildu izmaiņas attiecībā uz iesniedzamo informāciju. Grozījumi attiecas uz komersantiem elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas nozarē.

“Noteikumu aktualizēšana nodrošinās SPRK ne vien ar nepieciešamo informāciju mainīga tirgus apstākļos, bet arī ļaus operatīvāk identificēt riskus, lai iesaistītos lietotāju interešu aizstāvībā. Piemēram, Noteikumos ir paredzēts pienākums elektroenerģijas un dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem operatīvi nodrošināt SPRK ar informāciju par identificētajām enerģijas tirgotāju norēķinu disciplīnas problēmām. Tas mums ļaus savlaicīgi izvērtēt riskus par tirgotāja iespējamo darbības pārtraukšanu, lai nepieciešamības gadījumā informētu lietotājus par iespējamajām sekām.” stāsta SPRK Tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs.

Vienlaikus noteikumi paredz arī citu normu ieviešanu, lai, piemēram, samazinātu komersantiem iesniedzamās informācijas apjomu, atsakoties no tās informācijas, kas zaudējusi kādreizējo aktualitāti.

Publiskās konsultācijas laikā kopumā saņemti 12 priekšlikumi no pieciem tirgus dalībniekiem. No tiem astoņi tika pilnībā vai daļēji ņemti vērā, savukārt četri – netika ņemti vērā.

Plašāk ar izmaiņām noteikumus var iepazīties: http://ejuz.lv/6cwu

Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 16.martā.