SPRK izdod atļauju SIA “Aizkraukles siltums” pašai noteikt siltumenerģijas tarifus

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma izdot atļauju SIA “Aizkraukles siltums” pašai noteikt siltumenerģijas tarifus kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņu gadījumā. Atļauja stājas spēkā un ir izmantojama no šā gada 18. jūnija.

Atļauja sniedz iespēju SIA “Aizkraukles siltums” savlaicīgi koriģēt siltumenerģijas tarifus, ja mainās dabasgāzes vai iepirktās siltumenerģijas cena.

Ja dabasgāzes vai iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā pašlaik piemērotajā tarifā iekļautā, SIA “Aizkraukles siltums” ir pienākums noteikt jaunus siltumenerģijas tarifus. Pēc atļaujas saņemšanas, ja AS “Aizkraukles siltums” pieņem lēmumu piemērot lietotājiem jaunus tarifus, komersanta pienākums ir izsludināt paziņojumu par noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem VSIA “Latvijas Vēstnesī” un to iesniegt SPRK izvērtēšanai un apstiprināšanai.

“SPRK 2017. gadā izveidotā pieeja par atļauju izdošanu ļauj siltumapgādes komersantiem operatīvāk reaģēt uz kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām, kā rezultātā nodrošinot savlaicīgāku izmaksu ietaupījumu lietotāju rēķinos. Jau pērn un arī šogad komersantu vidū pieaug interese pēc atļaujas piešķiršanas un tās izmantošanas. SPRK kopumā ir izdevusi 14 atļaujas regulētiem siltumapgādes komersantiem Latvijā,” norāda SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Pēc atļaujas piešķiršanas SPRK uzrauga SIA “Aizkraukles siltums” darbību un ir tiesības aizstāvēt lietotāju intereses – saņemt siltumenerģijas tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.