SPRK informē par ES Tiesas spriedumiem saistībā ar “nulles tarifa” pakalpojumu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) informē interneta piekļuves pakalpojuma operatorus par “nulles tarifa” piedāvājuma ierobežojumiem. Šie ierobežojumi izriet no Eiropas Savienības (ES) Tiesas spriedumiem par ES atvērta interneta noteikumu pārkāpumiem.

"Nulles tarifs" jeb "neierobežots internets aplikācijām" ir tāds mobilo operatoru tarifs, kurā tie noteiktām aplikācijām vai datplūsmas veidiem (piemēram, video, mūzikas vai citam trafikam) neuzskaita patērēto datu apjomu.

ES Tiesa 2021.gada 2.septembrī pieņēma spriedumu trīs lietās par ES piekļuves atvērtam interneta noteikumu1 pārkāpšanu:

Ar šiem spriedumiem ES tiesa atzīmē, ka ar "nulles tarifa" pakalpojumu, pamatojoties uz komerciāliem apsvērumiem, tiek veikta interneta datplūsmas nošķiršana. Proti, no pamattarifa par interneta pakalpojuma izmantošanu netiek atskaitīts atsevišķi patēriņš, kas tiek izmantots par aplikāciju izmantošanu, par ko plašāk skaidrots ES Tiesas preses relīzē. Līdz ar to šāda komercprakse neatbilst Regulas prasībām2, kas paredz pienākumam nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret datplūsmu bez diskriminācijas vai traucējumiem.

Ņemot vērā jautājuma komplicētību, kā arī neviennozīmīgas piemērošanas iespējas un interpretācijas, šobrīd tiek gaidīta Eiropas Komisijas kopēja nostāja saistībā ar “nulles tarifa” piemērošanas praktiskajiem aspektiem, par ko SPRK informēs atbilstoši situācijas attīstībai.

Šobrīd SPRK aicina ieinteresētās puses sniegt viedokli par ES Tiesas spriedumu attiecībā uz atvērtā interneta regulējumu iekļaušanu BEREC vadlīnijās, par ko plašāka informācija publicēta BEREC mājaslapā publisko konsultāciju sadaļā. Priekšlikumus un komentārus iespējams sniegt līdz 2021. gada 20. oktobrim, nosūtot tos uz ECJ_Inputs@berec.europa.eu.


  1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120 (2015. gada 25. novembris).
  2. Regulas 2015/2120 3. panta 3. punkta pirmajā daļā.
  3. BEREC - Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde.