SPRK informē elektronisko sakaru komersantus par informācijas iesniegšanas termiņiem

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) elektronisko sakaru komersantiem atgādina par aktuālās informācijas iesniegšanas termiņiem. Atbilstoši normatīvajiem aktiem* elektronisko sakaru nozarē daļa informācijas iesniedzama SPRK līdz š.g. 15.jūlijam, bet daļa – līdz 1. augustam.

SPRK regulētajiem elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt SPRK par savu darbību elektronisko sakaru nozarē, iesniedzot nepieciešamo informāciju SPRK noteiktajā laikā un kārtībā. Komersanti informāciju iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot SPRK pārziņā esošu informācijas ievades un apstrādes sistēmu – IIAS.

Iesniedzamā informācija nepieciešama SPRK funkciju nodrošināšanai un regulēto komersantu darbības uzraudzībai.

Kopumā SPRK regulē 235 (dati uz 27.06.22.) komersantus elektronisko sakaru nozarē. Ar regulējamo komersantu sarakstu SPRK aicina iepazīties SPRK reģistrā.

 

*Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi; Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē; Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam; Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām.