SPRK ievieš dinamisku regulējumu Inčukalna gāzes krātuves izmantošanas veicināšanai; izsludina tarifu aprēķināšanas metodikas konsultāciju

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi konsultāciju par tarifu aprēķināšanas metodikas projektu, saskaņā ar kuru tiks aprēķināti jauni dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifi. Izmaiņas tarifu aprēķināšanas metodikā paredz ieviest dinamisku regulējumu Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošanas sekmēšanai.

“Dinamiska krātuves regulējuma – krātuves lietošanas noteikumu un tarifu aprēķināšanas metodikas, ieviešana ir stratēģiski svarīgs solis izmaiņām Inčukalna gāzes krātuves ilgtermiņa izmantošanai. Dinamiskais krātuves regulējums ņem vērā gan augsta, gan zema dabasgāzes pieprasījuma tirgus apstākļus, tostarp reaģējot uz dabasgāzes cenas izmaiņām. Šajā iesūknēšanas sezonā novērojām augstu pieprasījumu pēc dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma, ko ņemot vērā jauno regulējumu un sekmīgo Baltijas reģionālā dabasgāzes tirgus darbības uzsākšanu šā gada janvārī, ceram sagaidīt arī nākamajos krātuves ciklos,” norāda SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Jaunā tarifu aprēķināšanas pieeja dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanā paredz izmantot jau citās nozaru tarifu aprēķināšanas metodikās iestrādāto ieņēmumu “griestu” pieeju. Ieņēmumu “griestu” pieeja jau iestrādāta elektroenerģijas sadales un pārvades pakalpojuma un dabasgāzes pārvades sistēmas un sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikās. Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšana būs noslēdzošais posms vienotas tarifu aprēķināšanas pieejas izveidei elektroenerģijas un dabasgāzes nozarē.

Izstrādātais metodikas projekts paredz noteikt stabilus atļautos ieņēmumus visam regulatīvajam periodam (2-5 gadi), kuri var mainīties no operatora ārēju, neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, dabasgāzes cenu vai inflācijas svārstību dēļ, vai arī, ja komersantam rodas pamatotas neparedzētās izmaksas normatīvo aktu izmaiņu vai ārkārtas situāciju dēļ. SPRK uzskata, ka šāda tarifu noteikšanas metodiskā pieeja ir vispiemērotākā dinamiskajā nozares vidē un spēs nodrošināt tarifu paredzamību regulatīvā perioda laikā.

Atbilstoši metodikas projektam, krātuves jaudas rezervēšanas pamatprodukta – grupētās jaudas produkta – tarifs tiek noteikts, pamatojoties uz plānotajiem ieņēmumiem (uz tarifa periodu attiecinātiem atļautajiem ieņēmumiem). Divu gadu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta tarifs noteikts, ņemot vērā grupētās jaudas produkta tarifu un atbilstošus sistēmas operatora pamatotus koeficientus.

Papildus izveidots krājumu pārcelšanas produkts, kura mērķis ir nodrošināt Inčukalna gāzes krātuves ilgtspēju, veicinot jaudas rezervēšanas produktu izmantošanas ilgumu ievērošanu. Krājumu pārcelšanas produkta tarifa noteikšanai izmanto iepriekšējā gada divu gadu grupētās jaudas produkta izmaksas, kam piemēro atbilstošu sistēmas operatora pamatotu koeficientu.

Papildus, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Valsts kontroles ieteikumus, metodikas projektā iestrādāti stimulējošās regulācijas elementi, veicinot uzglabāšanas sistēmas operatora efektīvāku darbību.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz šā gada 7.septembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.