SPRK Ekonomiskās analīzes departamentu vadīs finanšu sektora eksperts Edmunds Rudzītis

Drukāt
Noderīgi

No 2024. gada aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Ekonomiskās analīzes departamenta direktora amatā stājies ilggadējs finanšu sektora un sociālekonomisko procesu eksperts Edmunds Rudzītis. Iepriekš SPRK Ekonomiskās analīzes departamentu vadīja Māra Bērziņa, kura kopš 2024. gada februāra kļuvusi par Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes (Council of European Energy Regulators - CEER) ģenerālsekretāri.

Edmundam Rudzītim ir vairāk nekā 15 gadu pieredze finanšu sektorā - bijis AS “SEB Banka” ekonomikas eksperts, analizējot ekonomiskos procesus Latvijā un pasaulē, pēdējos 7 gadus strādājis ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības un attīstības jautājumiem Finanšu kapitāla un tirgus komisijā un  Latvijas Bankā, kur kā galvenais uzraudzības eksperts bija atbildīgs par ieguldījumu pakalpojumu jomas uzraudzību. Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu ekonomikā.

Ekonomiskās analīzes departamenta galvenais uzdevums ir analizēt regulējamās nozarēs notiekošos procesus un nodrošināt ilgtspējīgas regulēšanas pieejas attīstību, tostarp izvērtējot SPRK lēmumus un pilnveidojot tarifu aprēķināšanas metodikas.

SPRK ir neatkarīga valsts iestāde, kas uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (regulējamo komersantu) darbību, izstrādā normatīvos aktus, monitorē pakalpojumu kvalitāti, izvērtē un apstiprina dažādus tarifus, kā arī uzrauga tirgus attīstību. SPRK rūpējas, lai iedzīvotājiem būtu pieejami nepārtraukti, droši un kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi par ekonomiski pamatotu cenu, savukārt komersantiem – iespēja attīstīt savu darbību godīgas konkurences apstākļos.

Darbs SPRK tiek organizēts sešos departamentos, kur pie dažādiem regulējamo nozaru jautājumiem kopīgi strādā attiecīgās jomas eksperti, tostarp juristi, analītiķi, ekonomisti, inženieri un atbalsta funkciju veicēji – sabiedrisko un starptautisko attiecību speciālisti, personālspeciālisti un iepirkumu speciālisti, grāmatveži, lietveži u.c.

SPRK ir arī vairāk nekā 20 starptautisko organizāciju sastāvā, piedaloties būtisku lēmumu pieņemšanā starptautiskā mērogā, tostarp stiprinot Latvijas pozīciju regulējamo nozaru svarīgos jautājumos.