SPRK darbu turpmāk vadīs padomes loceklis Intars Birziņš

Drukāt
Elektroenerģija

Turpmāk Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) vadība tiek uzticēta līdzšinējam SPRK padomes loceklim Intaram Birziņam. Priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs jaunos pienākumus pildīs no šā gada 28. janvāra līdz I. Birziņa pilnvaru termiņa beigām – 1. jūlijam.

Birziņš jau iepriekš SPRK priekšsēdētāja prombūtnes laikā ir apliecinājis savas vadības prasmes un spējas, kā arī sekmīgi vadījis iestādes darbu.

“SPRK turpinās ieviest inovācijas un pilnveidot regulējumu, saglabājot attīstības kursu. Šis mums būs izaicinājumu pilns gads. Esam jau kopīgi ar Konsultatīvo padomi noteikuši galvenos stratēģiskos virzienus – ekonomiski pamatotu cenu noteikšana, pakalpojuma pieejamības sekmēšana, atbilstošas kvalitātes nodrošināšana, kā arī mūsu darba efektivitātes uzlabošana, kopumā paredzot vairāk nekā 20 dažādu jaunu mērķu. Šogad mūsu uzdevums būs arī izstrādāt jauno SPRK darbības stratēģiju turpmākajiem četriem gadiem,” stāsta priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs I. Birziņš.

SPRK darbību atzinīgi ir novērtējušas arī starptautiskās organizācijas. SPRK turpinās līdzdarboties Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER), Energoregulatoru sadarbības aģentūrā (ACER), kā arī Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācijā (ERRA), piedaloties darba grupās, sanāksmēs un citos sadarbības projektos.

SPRK padomē turpmāk būs četri padomes pārstāvji – priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Intars Birziņš, padomes loceklis Gatis Ābele, padomes locekle Rota Šņuka un padomes loceklis Imants Mantiņš. Visiem pilnvaru termiņš beidzas šā gada 1. jūlijā.

Intars Birziņš SPRK padomes locekļa amatā ir no 2016. gada 1. jūlija. Iepriekš plašu pieredzi guvis, strādājot arī Konkurences padomē. Birziņam ir maģistra grāds Stratēģiskajā komunikācijā un pārvaldībā, kā arī maģistra grāds Uzņēmējdarbībā.

Saeima šā gada 21. janvārī pieņēma lēmumu atcelt Rolanda Irkli no SPRK priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas sākot no š.g. 27. janvāra, ņemot vērā Irkļa iecelšanu Valsts kontroles vadītāja amatā.