SPRK: Balss sakaru pakalpojumi Latvijā kopumā labā kvalitātē, ar VoLTE tehnoloģiju – teicamā

Drukāt
Elektroniskie sakari,
Noderīgi

Runas pārraides kvalitāte aizvien labā kvalitātē, vidējais savienošanas laiks kopumā nemainīgi ātrs, nesekmīgo savienojumu skaits fiksēts mazāks, ar VoLTE* tīkla tehnoloģiju balss sakaru pakalpojumi mobilā tīklā ir teicamā kvalitātē. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) skaidro iekšzemes balss sakaru pakalpojuma kvalitātes tendences 2022.gadā “Tet”, “BITE Latvija”, “Latvijas Mobilais Telefons” un “Tele2” elektronisko sakaru tīklā.

Elektronisko sakaru komersantiem ik gadu jāsniedz informācija SPRK par sniegtajiem pakalpojumiem, aizpildot deklarāciju ar prognozētajām kvalitātes vērtībām, kādas komersants spēj nodrošināt elektronisko sakaru tīklā kopumā un kādu kvalitāti lietotājiem iespējams sagaidīt. Lai uzraudzītu kvalitātes uzturēšanu atbilstošā līmenī, SPRK komersantiem, kuriem galalietotāju skaits pārsniedz 20 tūkstošus, regulāri veic pakalpojumu kvalitātes mērījumus, pārbaudot atbilstību norādītajām deklarētajām vērtībām. Mērījumu rezultāti atspoguļo saziņas kvalitāti raksturojošo parametru vidējās vērtības – savienošanas laiks, runas pārraides kvalitāte un nesekmīgo savienojumu skaits.

“Kopumā secināms, ka operatoru pašu deklarētās kvalitātes vērtības atbilst SPRK veikto iekšzemes balss sakaru pakalpojuma vidējām kvalitātes mērījumu vērtībām. Operatori joprojām nodrošina augstu sniegto balss sakaru pakalpojumu kvalitāti, kā arī tiek nodrošināta laba dzirdamība un sarunas uztveramība. Vienlaikus, ņemot vērā mobilo operatoru tīklu tehnoloģisko attīstību, Latvijā attīstoties VoLTE sakaru tīkla tehnoloģijai, vērojams būtisks balss sakaru pakalpojuma mobilā tīklā kvalitātes uzlabojums, salīdzinot ar 2G vai 3G paaudzes tīkla tehnoloģijām,” norāda SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

I. Tauniņš arī norāda, ka gadījumos, kad noteiktā vietā kāda mobilā operatora tīklā ir apgrūtināta pakalpojuma pieejamība jeb zema balss sakaru pakalpojuma kvalitāte, visbiežāk ir pieejams citu mobilo operatoru sniegtais balss sakaru pakalpojums. Līdz ar to vairumā gadījumu galalietotājiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties sev piemērotāko pakalpojumu sniedzēju.

Vidējais savienošanas laiks ar VoLTE tehnoloģiju ir līdz pat divām reizēm ātrāks
Savienošanas laiks ir parametrs, kas mērāms sekundēs un nosaka laika posmu no izsaucamā numura nosūtīšanas brīža līdz brīdim, kad konstatē izsaukuma kontroles signālu, aizņemtības signālu vai atbildi.

Novērtējot savienošanas laika mērījumu rezultātus, “Tet” fiksētā tīklā (neatkarīgi no mērījumu vietas un mērījumu kombinācijas) konstatēts praktiski nemainīgas vidējā savienošanas laika vērtības (robežās no 0,65 līdz 0,70 sekundēm). Savukārt mobilo operatoru tīklos atkarībā no apdzīvotās vietas, veicot mērījumus dažādās apdzīvotās vietās un mērījumu kombinācijās, novērotas atšķirīgas vidējā savienošanas laika vērtības (robežās no 2,81 līdz 5,14 sekundēm).

Vietās, kur “BITE Latvija” un “Latvijas Mobilais Telefons” mobilā tīklā pieejams balss sakaru pakalpojums, un savienojums notiek, izmantojot VoLTE tehnoloģiju, vidējais savienošanas laiks ir līdz pat divām reizēm ātrāks, salīdzinot ar gadījumiem, kad savienojums notiek bez VoLTE, t.i., izmantojot 2G vai 3G paaudzes tīkla tehnoloģijas.

Tomēr kopumā mērījumu rezultāti visu četru operatoru tīklos liecina par nemainīgi ātru vidējā savienošanas laika nodrošināšanu vairāku gadu periodā. Tas nozīmē, ka izsaukuma veicējs maz izjūt laika aizturi starp numura sastādīšanu un atbildes signāla saņemšanu.

Vidējā runas pārraides kvalitāte ar VoLTE tehnoloģiju ir teicamā kvalitātē
Runas pārraides kvalitāte atspoguļo operatoru nodrošināto sarunas dzirdamību un saprotamību, kas tiek novērtēta piecu baļļu skalā (no vājas līdz teicamai), augstākais skaitliskais vērtējums raksturo teicamu saziņas kvalitāti.

Gadījumos, kad balss sakaru pakalpojums pieejams, izmantojot 2G vai 3G paaudzes tīkla tehnoloģiju, visu mobilo operatoru tīklos vismaz 75% gadījumu runas pārraides kvalitāte ir laba (3,18–3,39 balles). Tomēr, veicot mērījumus dažādās apdzīvotās vietās un mērījumu kombinācijās ar 2G vai 3G paaudzes tehnoloģiju, novērotas atšķirīgas vidējās runas pārraides kvalitātes vērtības.

Izmantojot VoLTE tehnoloģiju, vairāk nekā 90% gadījumu runas pārraides kvalitāte ir teicama – četras balles un augstāk. Turklāt, veicot mērījumus dažādās apdzīvotās vietās un mērījumu kombinācijās, gan BITE Latvija, gan “Latvijas Mobilais Telefons” mobilā tīklā vērojama teicama runas pārraides kvalitāte neatkarīgi no mērījumu vietas.

Kopumā vērtējot – “Tet” fiksētā tīklā (neatkarīgi no tīkla tehnoloģijas un apdzīvotās vietas/mērījumu kombinācijas) galalietotājiem pārsvarā nodrošināta iespēja savstarpēji sazināties teicamā kvalitātē, savukārt mobilo operatoru tīklos, izmantojot 2G vai 3G paaudzes tīkla tehnoloģijas, – labā kvalitātē. Gadījumos, kad balss sakaru pakalpojuma mobilā tīklā lietotāju savstarpējā saziņā pieejama VoLTE tehnoloģija, lietotājiem ir iespēja sazināties teicamā kvalitātē, skaidri dzirdot un uztverot sarunu.

Nesekmīgo savienojumu skaits fiksēts mazāks
Nesekmīgo savienojumu skaits ir parametrs, kas procentos nosaka nesekmīgo savienojumu skaita attiecību pret kopējo veikto savienojumu mēģinājumu skaitu. Jo zemāka šī parametra vērtība, jo mazāka varbūtība, ka balss sakaru pakalpojuma izmantošanas laikā savienojums būs nesekmīgs.

“BITE Latvija” un “Tele2” mobilā tīklā fiksēts mazāks nesekmīgo savienojumu skaits (“BITE Latvija” – 0,019% un “Tele2” – 0,027%), salīdzinot ar gadu iepriekš. “Latvijas Mobilais Telefons” mobilā tīklā nesekmīgo savienojumu skaits vairākus gadus pēc kārtas saglabājas līdzvērtīgā līmenī – 0,027%. Savukārt “Tet” fiksētā tīklā nesekmīgie savienojumi netika novēroti. Biežāk visu mobilo operatoru tīklos nesekmīgie savienojumi fiksēti, veicot vai saņemot izsaukums no mazāk apdzīvotām vietām.

Ar kvalitātes pārskata kopsavilkumu par 2022.gadu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā infografikā. SPRK tīmekļvietnē pieejamas arī elektronisko sakaru komersantu balss sakaru pakalpojuma kvalitātes deklarācijas.

SPRK vērš uzmanību – pirms izvēlies operatoru balss sakaru pakalpojumiem, operatora tīmekļvietnē pārliecinies par operatora pakalpojuma pieejamību visbiežāk nepieciešamajās izmantošanas vietās! Savukārt, ja novēro pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos, tev ir tiesības iesniegt sūdzību savam operatoram. Ja neizdodas rast risinājumu ar operatoru, tad tev ir tiesības vērsties ar līdzīga satura sūdzību pie SPRK, kas veiks sūdzībā minēto apstākļu pārbaudi. Ja izrādīsies, ka pakalpojuma kvalitāte neatbilst līgumā noteiktajam, lietotājam ir tiesības lauzt līgumu bez līgumsoda vai saņemt kompensāciju.

SPRK balss sakaru pakalpojuma kvalitātes mērījumi tiek veikti brīvi izvēlētās vietās, iespējami vienmērīgi aptverot apdzīvotas vietas Latvijā. Pērn kopumā mobilā tīklā veikti vairāk nekā 75 tūkstoši mērījumu 42 mērījumu vietās, savukārt fiksētā tīklā – vairāk nekā 40 tūkstoši mērījumu 15 mērījumu vietās.

*VoLTE (voice over Long-Term Evolution) ir balss sakaru pakalpojums, kas Latvijā ieviests 2020.gadā (“Latvijas Mobilais Telefons” – 2020.gadā, “Bite Latvija” – 2022.gadā, “Tele2” – 2023.gadā) un nodrošina teicamu balss sakaru kvalitāti, ātru savienojumu, iespēju sarunas laikā izmantot 4G vai 5G paaudzes interneta piekļuves pakalpojumu. Tehnoloģija darbojas, ja abiem galalietotājiem ir saderīgas galiekārtas, proti, abi viedtālruņi atbalsta šo tehnoloģiju (uzzini to konkrētā operatora tīmekļvietnē) un ir aktivizēta viedtālruņa iestatījumos.