SPRK atzīst: AS “Sadales tīkls” atbilst visām nepieciešamajām neatkarības prasībām

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi AS “Sadales tīkls” ziņojumu par tās atbilstību neatkarības prasībām pērn. SPRK secina – aizvadītajā gadā AS “Sadales tīkls” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus savas neatkarības nodrošināšanai no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības darbībām.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” darbībai ir jābūt nošķirtai no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības, ko sekmīgi AS “Sadales tīkls” pērn ir veikusi.

Neviens no AS “Sadales tīkls” valdes locekļiem nav darbojies vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta AS “Latvenergo” koncerna struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienā ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un tirdzniecību. Tāpat SPRK pārliecinājusies, ka AS “Sadales tīkls” valdes locekļiem ir tiesības pieņemt lēmumus neatkarīgi no AS “Latvenergo” attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai.

Vienlaikus pēc SPRK saņemtās informācijas AS “Sadales tīkls” nodrošinājusi visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem vienlīdzīgus nosacījumus piekļuvei. Tāpat AS “Sadales tīkls” ir veikusi vairākus uzlabojumus klientu apkalpošanas un norēķinu sistēmā, kā arī elektroenerģijas tirgus ziņojumu apmaiņas sistēmā, ar mērķi sekmēt informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

Katru gadu līdz 1.aprīlim SPRK ir iesniedzams ziņojums par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā. SPRK izvērtēšanai AS “Sadales tīkls” ziņojumu iesniedza šogad 30. martā.

AS „Sadales tīkls” ir vienīgais komersants Latvijā elektroenerģijas jomā, uz kuru attiecas minēto prasību ievērošana, jo tam kā sadales sistēmas operatoram ir vairāk nekā 100 000 lietotāju.