SPRK atzīst: Elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašnieks atbilst neatkarības prasībām

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašnieka – AS “Latvijas elektriskie tīkli” atbilstību neatkarības prasībām. SPRK secina – pērn AS “Latvijas elektriskie tīkli” ir veikusi nepieciešamos pasākumus savas neatkarības nodrošināšanai.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam AS “Latvijas elektriskie tīkli” ir jāievēro nosacījumi elektroenerģijas sistēmas īpašnieka neatkarības nodrošināšanai, ko sekmīgi elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašnieks pērn ir veicis.

Neviens no AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdes locekļiem nav darbojies vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta AS “Latvenergo” koncerna struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienā ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un tirdzniecību. Tāpat SPRK pārliecinājusies, ka AS “Latvijas elektriskie tīkli” tiek nodrošinātas tiesības pieņemt lēmumus neatkarīgi no integrēta elektroapgādes komersanta.

Vienlaikus SPRK ir secināja, ka AS “Latvijas elektriskie tīkli” izstrādātā atbilstības programma, kurā ir noteikti darbinieku pienākumi un pasākumi, kas veicami, lai nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi, nodrošina pienācīgu atbilstības programmas ievērošanas kontroli.

Katru gadu līdz 1.aprīlim SPRK ir iesniedzams ziņojums par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā. SPRK izvērtēšanai ziņojumu AS “Latvijas elektriskie tīkli” iesniedza šogad 20. martā.