SPRK atzīst: AS “Augstsprieguma tīkls” atbilst sertificēšanas prasībām

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi AS “Augstsprieguma tīkls” ziņojumu par tās atbilstību sertificēšanas un neatkarības prasībām pērn. SPRK secina – AS “Augstsprieguma tīkls” atbilst sertificēšanas prasībām un veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” darbībai ir jābūt nošķirtai no elektroenerģijas ražošanas, sadales un tirdzniecības, ko sekmīgi AS “Augstsprieguma tīkls” pērn ir veikusi.

SPRK izvērtējusi un atzina, ka AS “Augstsprieguma tīkls” kapitāla daļu turētājs – Finanšu ministrija vērtēšanas periodā nebija elektroenerģijas sistēmas īpašnieka AS “Latvijas elektriskie tīkli” kapitāla daļu turētājs vai tādu komersantu kapitāla daļu turētājs, kas veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības.

Vienlaikus SPRK atzina, ka Finanšu ministrija, kas ieceļ AS “Augstsprieguma tīkls” padomes vai valdes locekļus, vērtēšanas periodā nevarēja tiešā vai netiešā veidā iecelt AS “Latvijas elektriskie tīkli” padomes vai valdes locekļus vai tāda komersanta padomes vai valdes locekļus, kurš veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības.

Tāpat SPRK pārliecinājusies – viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt padomes / valdes locekļa amatu AS “Augstsprieguma tīkls” un kapitālsabiedrībā, kas veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības vai sadales darbības.

Vienlaikus SPRK turpina sekot līdzi pilnīgas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanas modeļa ieviešanai. Saskaņā ar Ministru kabineta pērnā gada nogalē nolemto līdz 2020. gada beigām ir jārezultējas ar AS “Latvijas elektriskie tīkli” pievienošanu AS “Augstsprieguma tīkls” un abu uzņēmumu reorganizēšanu. Minēto procesu SPRK vērtēs nākamajā vērtēšanas periodā, kad tiks vērtēta pārvades sistēmas operatora atbilstība sertificēšanas prasībām 2020.gadā.

AS “Augstsprieguma tīkls” katru gadu SPRK noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par tās atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp neatkarības prasībām. AS “Augstsprieguma tīkls” ziņojums tika iesniegts SPRK izvērtēšanai šogad 30. martā.