SPRK atzinusi AS “Gaso” aprēķinātos tarifus par pamatotiem

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atzinusi AS “Gaso” aprēķinātos jaunos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus par pamatotiem. Tie stāsies spēkā 2020.gada 1. janvārī. Izmaiņas attiecas tikai uz tarifu mainīgo daļu lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa. Tarifu fiksētā daļa nemainās.

Ņemot vērā katras lietotāju grupas patēriņa izmaiņas, AS “Gaso” veica korekcijas dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma aprēķinā. Saskaņā ar tām lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa tarifu mainīgā daļa nedaudz pieaugs, bet citām grupām – samazināsies. Savukārt lietotājiem ar sezonālo dabasgāzes patēriņu, proti, tiem, kuri dabasgāzi patērē noteiktos mēnešos, tarifu mainīgā daļa saglabāsies esošajā apmērā.

"Neatkarīgi no šīm pieņemtajām izmaiņām sadales sistēmas pakalpojumu tarifos mājsaimniecības par dabasgāzi, sākot ar nākamā gada 1. janvāri, maksās mazāk nekā šogad. Piemēram, mājsaimniecības, kuras dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai un apkurei, maksās par 7% mazāk. Tas ir pateicoties dabasgāzes cenas lejupslīdei pēdējā pusgada laikā, kā arī pārvades tarifa samazinājumam Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei,” skaidro SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis. 

Atbilstoši metodikai un SPRK izsniegtajai atļaujai, ja AS “Gaso” konstatē, ka lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoms ir mainījies par 5% salīdzinājumā ar to apjoma prognozi, kas iekļauta spēkā esošajā – 2018. gada – tarifā, komersantam ir pienākums veikt tarifu aprēķinu un to iesniegt SPRK izvērtēšanai. SPRK ir pienākums 21 dienas laikā no paziņojuma saņemšanas brīža izvērtēt, vai tarifi ir pamatoti un aprēķināti atbilstoši metodikai.

Paziņojumu par koriģēto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķinu AS “Gaso” iesniedza SPRK šā gada 29. novembrī. 

SPRK vērš uzmanību, ka rēķinu veido dabasgāzes cena un maksa par sistēmas pakalpojumiem.  

AS “Latvijas Gāze” joprojām pilda publiskā tirgotāja funkciju, piegādājot dabasgāzi mājsaimniecībām par regulētu cenu. Ar jaunajiem mājsaimniecību tarifiem var iepazīties AS “Latvijas Gāze” mājaslapā. Komersants tā aprēķinā jau ir iekļāvis AS “Gaso” koriģētās sadales sistēmas pakalpojumu tarifu vērtības.