SPRK atkārtoti aicina tirgus dalībniekus paust viedokli par veikto tirgus analīzi elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pēc atkārtotas konsultācijas noslēgšanās ir precizējusi tirgus analīzes ziņojumu par savienojuma pabeigšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības līmenī fiksētajā tīklā. Lai uzklausītu tirgus dalībnieku viedokli par precizēto tirgus analīzes ziņojumu, SPRK aicina piedalīties konsultācijas procesā.

SPRK regulāri veic šī tirgus izvērtējumu, kura rezultātā novērtē, vai tirgū ir spēlētāji, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, un vai tādā gadījumā šāda ietekme tirgū ir nosakāma, saglabājama vai pretēji – atceļama.

SPRK, veicot tirgus analīzi jau septīto reizi, secinājusi, ka Tirgū 43 komersantiem, kuriem iepriekšējās tirgus analīzes kārtās tika noteikta būtiska ietekme tirgū un piemērotas saistības, ir 30 komersantu, kuriem SPRK turpina saglabāt būtisku ietekmi tirgū. Minētie 30 komersanti izpilda visus nepieciešamos nosacījumus, lai uzreiz vai īsā laikā varētu nodrošināt citiem komersantiem vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas pakalpojumus fiksētajā tīklā. Šie nosacījumi ir noslēgts starpsavienojuma līgums ar vismaz vienu komersantu par savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem fiksētajā tīklā un piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz publiskajiem fiksētajiem telefona tīkla numuriem.

SPRK plāno 13 komersantiem atcelt gan iepriekš piemērotās saistības, gan būtiskas ietekmes tirgū statusu, ņemot vērā, ka tie ir pārtraukuši sniegt savienojumu pabeigšanas pakalpojumus tirgū. Savukārt sešiem komersantiem, kuri ir uzsākuši sniegt savienojumu pabeigšanas pakalpojumus fiksētajā tīklā tirgū, kopš iepriekšējās tirgus analīzes, SPRK ir jānosaka tādas pašas saistības kā pārējiem komersantiem, tostarp piešķirot būtiskas ietekmes tirgū statusu.

Jau ziņots, ka no 2021.gada 26. augusta līdz 2021.gada 1.oktobrim SPRK izsludināja pirmo publisko konsultāciju par Ziņojumu par tirgus analīzi, aicinot sniegt priekšlikumus un komentārus, bet atkārtota otrā konsultācija norisinājās laikā no š.g. 7.aprīļa līdz 13.maijam. Publiskās konsultācijas laikā SPRK saņēma Konkurences padomes viedokli, kā arī AS “Latvijas Mobilais Telefons” priekšlikumu, kā arī atkārtotas konsultācijas laikā SIA “Tet” priekšlikumus un Konkurences padomes viedokli.

Ar Tirgus analīzi un secinājumiem aicinām iepazīties SPRK mājaslapā “Publiskās konsultācijas”.

Priekšlikumus un komentārus par precizētu konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 11. oktobrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.