SPRK atkārtoti aicina tirgus dalībniekus paust viedokli par veikto tirgus analīzi elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pēc konsultācijas noslēgšanās ir precizējusi tirgus analīzes ziņojumu par savienojuma pabeigšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības līmenī fiksētajos un mobilajos tīklos. Lai uzklausītu tirgus dalībnieku viedokli par precizēto tirgus analīzes ziņojumu, SPRK atkārtoti aicina piedalīties konsultācijā.

SPRK pēc konsultācijas noslēgšanās pērnā gada 1.oktobrī, ir precizējusi tirgus ziņojuma analīzi, balstoties uz konsultācijas laikā paustajiem viedokļiem. Atbilstoši tirgus dalībnieku saņemtajiem viedokļiem, tirgus analīzes ziņojums ir papildināts ar izmaksām, kas tiek iekļautas savienojumu pabeigšanas tarifā, kā arī tiem papildpakalpojumiem, kas netiek iekļauti savienojumu pabeigšanas tarifā.

SPRK pastāvīgi veic tirgus vērtējumu, kuru rezultātā noteic, vai tirgū ir spēlētāji, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, un vai tādā gadījumā šāda ietekme tirgū ir saglabājama vai pretēji – atceļama.

SPRK ir precizējusi divus konsultāciju dokumentus: 

SPRK, veicot tirgus analīzi, secinājusi, ka Tirgū Nr.1 ir 35 elektronisko sakaru komersanti un Tirgū Nr.2 ir pieci komersanti, kuri izpilda visus nepieciešamos nosacījumus, lai uzreiz vai īsā laikā varētu nodrošināt citiem komersantiem vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas pakalpojumus. Šie nosacījumi ir noslēgts starpsavienojuma līgums ar vismaz vienu komersantu par savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem un piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības.

SPRK plāno Tirgū Nr.1 visiem 32 komersantiem paturēt spēkā iepriekšējās tirgus analīzes kārtās piešķirto būtisko ietekmi tirgū un piemērotās saistības. Savukārt trim komersantiem, kuri ienākuši tirgū, kopš iepriekšējās tirgus analīzes kārtas, noteikt būtisku ietekmi tirgū un saistības līdzvērtīgas kā pārējiem komersantiem. Savukārt 11 komersantiem SPRK plāno atcelt iepriekšējās tirgus analīzes kārtās noteiktās saistības un būtisku ietekmi tirgū, jo tie nav izpildījuši nosacījumus, kas nepieciešami, lai varētu sniegt savienojuma pabeigšanas pakalpojumus Tirgū Nr.1

Attiecīgi Tirgū Nr.2 SPRK plāno pieciem komersantiem saglabāt iepriekšējās tirgus analīzes kārtās noteikto būtisku ietekmi tirgū un piemērotās saistības.

Kopš pēdējās tirgus analīzes kārtas SPRK secinājusi, ka Tirgū Nr.2 nav ienācis neviens jauns komersants. Ar Tirgus Nr.1 un Tirgus Nr.2 analīzi un secinājumiem aicinām iepazīties SPRK mājaslapā “Publiskās konsultācijas”.

Priekšlikumus un komentārus par precizēto konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz šā gada 13. maijam, nosūtot tos uz [email protected]. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.