SPRK apstiprina zemākus dabasgāzes uzglabāšanas tarifus

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Conexus Baltic Grid” jaunus uzglabāšanas pakalpojuma tarifus. Tie stāsies spēkā 2021. gada 1. maijā. Uzglabāšanas pakalpojuma tarifi būs zemāki, salīdzinot ar komersanta sākotnēji plānotajiem uzglabāšanas tarifiem.

“Jaunie uzglabāšanas tarifi ir balstīti uz dinamisku Inčukalna krātuves darbības regulējumu. Šī pieeja ir vispiemērotākā, lai nodrošinātu tarifu noteiktību ilgtermiņā, kā arī sekmētu Inčukalna krātuves stratēģisko nozīmi Baltijā. Pateicoties šiem regulējuma uzlabojumiem dabasgāzes nozarē Latvijā pirmo reizi notiks vēl nebijusi izsole, kas ļaus tirgotājam uzglabāt dabasgāzi krātuvē atbilstoši tam piešķirtajam krātuves jaudas apjomam," norāda SPRK priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Intars Birziņš.

Līdz ar uzglabāšanas tarifu apstiprināšanu, AS “Conexus Baltic Grid” var organizēt izsoli, kurā varēs piedalīties ikviens dabasgāzes tirgotājs.

Jauni uzglabāšanas pakalpojuma tarifi
Visi uzglabāšanas pakalpojuma tarifi, izņemot krājumu pārglabāšanas produktu un virtuālās pretplūsmas produktu, ir samazinājušies, salīdzinot ar komersanta sākotnēji iesniegtajiem. Tarifs grupētās jaudas produktam būs par 27,1% zemāks, savukārt divu gadu grupētās jaudas produkts samazinājies par 22,7%.

Tarifu veidi Sākotnēji iesniegtie tarifi (EUR/MWh) krātuves ciklam Apstiprinātie tarifi (EUR/ MWh) krātuves ciklam
Grupētās jaudas produkts 1,4023 1,0226
Divu gadu grupētās jaudas produkts 1,4050 1,0865
Atslēdzamās jaudas produkts 1,1161 0,8148
Krājumu pārglabāšanas produkts 1,7796 1,7796
Virtuālās pretplūsmas produkts 0,3471 0,3471

Ietekme uz lietotājiem
Šie tarifi attiecas uz dabasgāzes tirgotājiem, kuri plāno noglabāt dabasgāzi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Maksa par uzglabāšanas pakalpojumu ir tikai viena daļa no dabasgāzes cenas. Ietekme uz dabasgāzes cenu atkarīga no tā, kādu daļu no iepirktās dabasgāzes tirgotājs noglabās krātuvē un kādus krātuves produktus tas iegādāsies izsolē.

Kopējās AS “Conexus Baltic grid” tarifu projekta izmaksas
Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, kopējās tarifa projekta izmaksas samazinājušās par 4,4 milj. eiro jeb 4%. Tarifa projekta izskatīšanas gaitā samazināta virkne izmaksu – kapitāla izmaksas, darba spēka, sociālās izmaksas un ekspluatācijas izmaksas, ņemot vērā šogad esošos pandēmijas apstākļus. SPRK vairākkārtīgi komersantam lūdza precizēt vairākas izmaksu pozīcijas., kuru rezultātā AS “Conexus Baltic Grid” neplāno veikt pamatlīdzekļu (gāzes urbumi, ēkas u.c.) pārvērtēšanu, ko sākotnēji krātuves operators paredzēja veikt. Tas savukārt samazināja kopējās uzglabāšanas pakalpojuma izmaksas par 2,8 milj. eiro jeb 63% no kopējā samazinājuma. 

Vienlaikus, pateicoties SPRK apstiprinātajām zemākām peļņas atdeves likmēm, AS “Conexus Baltic Grid” kapitāla izmaksas ir samazinātas par 2,2 milj. eiro jeb 15%, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu aprēķinu.

Tarifa darbības periods
SPRK apstiprinātie AS “Conexus Baltic Grid” uzglabāšanas pakalpojuma tarifi paredzēti piecu gadu regulācijas periodam (no 2021.gada 1. maija līdz 2026.gada 30.aprīlim). Šāds periods ļauj izlīdzināt nākotnes ieņēmumus visā regulācijas periodā un dot stabilitāti, paredzamību tirgus dalībniekiem.

Pakalpojumu sniedzēju, lietotāju iesaiste tarifu projekta izvērtēšanā
Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju viedokli par AS “Conexus Baltic Grid” uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu, 2020. gada 27. novembrī SPRK rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Kopumā tika saņemti 3 tirgus dalībnieku priekšlikumi.