SPRK apstiprina VAS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifu

Drukāt
Pasts

Ceturtdien, 28.novembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja VAS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojumu (UPP) tarifu. Tas paredz cenu pieaugumu vēstuļu sūtīšanai, bet atsevišķu citu pasta pakalpojumu cena samazināsies.

“Nav šaubu, ka VAS “Latvijas Pasts” esošie tarifi rada zaudējumus jau pēdējos divus gadus. To mēs redzam arī šogad iesniegtajā universālā pasta pakalpojuma saistību tīro izmaksu ziņojumā par 2018.gadu. Saskaņā ar to pērn zaudējumi bijuši vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā. To kompensēšanu gan regulators neapstiprināja, pamatojot, ka pasta komersantam bija iespēja savlaicīgi vērsties regulatorā ar tarifu projektu, tādējādi izvairoties no zaudējumiem,” skaidro SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis, norādot, ka šobrīd spēkā esošais tarifs SPRK apstiprināts 2008.gadā.

Jaunais tarifu projekts SPRK tika iesniegts šī gada aprīlī. SPRK veikusi rūpīgu tarifu projekta izvērtēšanu un organizējusi uzklausīšanas sanāksmi, kurā VAS “Latvijas Pasts” pārstāvji iepazīstināja ar izstrādātā tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. SPRK vairākkārt arī pasta komersantam lūgusi iesniegt papildinformācijai un precizējumiem, uz kuriem sniegtas atbildes.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējas izmaksas samazinātas par 4,76 miljoniem eiro.

Neskatoties uz to, ka izvērtēšanas gaitā tika identificētas iespējas izmaksas samazināt, vienlaikus tika koriģēta arī pakalpojuma apjoma prognoze. Nozīmgu ietekmi uz tarifu atstāj arī izmaksas, kas saistītas par norēķiniem ar citu valstu pasta komersantiem. Pieaugot tarifiem citās valstīs, pieaug arī VAS “Latvijas Pasts” uz UPP attiecināmās izmaksas. Ņemot vērā minētos apstākļus, tarifs attiecībā uz vēstulēm saglabājās sākotnēji iesniegtajā līmenī.

Kā rezultātā – no 2020.gada 1.janvāra maksa, piemēram, par vienkāršas A klases vēstuļu korespondences sūtījumu svarā līdz 20 gramiem būs 1,00 eiro, līdzšinējo 0,57 eiro vietā. Savukārt, piemēram, vislielākais samazinājums iekšzemes pasta pakas sūtījumam svarā no 15kg – no 11,23 eiro uz 8,04 eiro. Bet, piemēram, apdrošinātu sīkpaku svarā no 50 līdz 100 g turpmāk varēs nosūtīt kā apdrošinātu pasta sūtījumu par 1,91 eiro (iepriekš 3,56 eiro) – samazinājums par 46%.

Jau ziņots – ņemot vērā, ka SPRK šī gada maijā izsludinātais UPP konkurss noslēdzās bez rezultāta, tad atbilstoši spēkā esošajam regulējumam UPP saistības VAS “Latvijas Pasts” no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim tika pagarinātas. Bet jau nākamgad tiks rīkots jauns konkurss.

UPP (ietver vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumus) sniedzējam ir pienākums nodrošināt lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā vienādas iespējas saņemt UPP par vienotu tarifu, kas ir ekonomiski pamatots. Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet UPP tarifus apstiprina SPRK. Atbilstoši Pasta likumam SPRK pienākums ir konkursa kārtībā noteikt UPP sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā UPP, kā arī pasta nozares normatīvo aktu ievērošanu.

Papildu informācijai:
Ieva Lazdiņa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
ieva.lazdina@sprk.gov.lv
+371 26158480