SPRK apstiprina SIA “Tet” universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi SIA „Tet” aprēķinātās 2020. gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas. Kopumā izmaksas pērn veidoja 367 519 EUR.

Pildot universālā pakalpojuma sniedzēja pienākumu, SIA “Tet” ir jānodrošina atlaides noteiktām abonentu grupām, piemēram, personām ar īpašām vajadzībām. Noteiktas maksas atlaides internetam, abonēšanas maksai un sarunām veido universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas.

SPRK jau kopš 2003. gada šo pienākumu – sniegt universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē – ir uzdevusi SIA “Tet” (SIA “Lattelecom”). SIA Tet” sniegtā universālā pakalpojuma tīrās izmaksas ir aprēķinātas atbilstoši SPRK noteiktai universālā pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikai.

Universālais pakalpojums ir viens no valsts politikas instrumentiem patērētāju tiesību aizsardzībai. Tā mērķis ir nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no tā ģeogrāfiskās atrašanās vietas par noteiktu cenu.

Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka universālā pakalpojuma tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.