SPRK apstiprina kapitāla atdeves likmes 2022. gadam visās regulētajās nozarēs

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 23. augustā veica ikgadējo kapitāla atdeves likmju apstiprināšanu regulētajām nozarēm*, lai nodrošinātu, ka ik gadu tās katrai nozarei būtu ekonomiski pamatotas. Ņemot vērā aktuālos Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes publicētos rādītājus, kā arī citus starptautiski atzītus datus par konkrētajām nozarēm, šogad visās nozarēs apstiprinātas zemākas kapitāla atdeves likmes.

Kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā. Kapitāla izmaksas tarifu aprēķinā veido kapitāla atdeve un nolietojums. Kapitāla atdevi veido kapitāla atdeves likmes un regulējamo aktīvu bāzes reizinājums. Zemākas kapitāla atdeves likmes samazina regulēto pakalpojumu tarifus, tādējādi samazinot patērētāju maksājumus par sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Būtiski, ka Regulatora noteiktas kapitāla atdeves likmes atbilst aktuālajai situācijai finanšu tirgos un adekvāti novērtē finansējuma piesaistes riskus. Tādā veidā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem tiek nodrošināta iespēja finansēt aizņēmumus, ieguldīt pakalpojumu sniegšanai izmantoto pamatlīdzekļu atjaunošanā un attīstībā, kā arī gūt samērīgu peļņu. Vienlaicīgi tiek nodrošināta lietotājiem iespēja saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotām izmaksām.

“Nu jau vairākus gadus tiek atšķirīgi piemērotas kapitāla atdeves likmes vidējiem/lieliem un mikro/maziem uzņēmumiem. Ņemot vērā atšķirīgās finansējuma piesaistes izmaksas dažādām komersantu izmēra kategorijām, mazajiem uzņēmumiem likmes ir noteiktas augstākas, bet lielajiem – zemākas, tādā veidā nodrošinot vienlīdzīgu regulēšanas pieeju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Vairākus gadus pēc kārtas ik gadu novērojams kapitāla atdeves likmju samazinājums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šī tendence skaidrojama galvenokārt ar situāciju finanšu tirgos, kas tieši ietekmē kapitāla atdeves likmes apmēru. Kā piemēram, Vācijas valsts obligāciju vērtspapīru procentu likmes kopš 2019. aprīļa saglabājās negatīvas, līdz ar to 10 gadu vidējā likme turpina samazināties; nedaudz samazinājusies arī Latvijas un Vācijas valsts obligāciju vērtspapīru procentu likmju starpība,” skaidro SPRK priekšsēdētāja A. Ozola.

 

Jaunās likmes (sk. attēlu augstāk) ir stājušās spēkā līdz ar SPRK lēmumu pieņemšanu 23. augustā. Šo SPRK noteikto likmi uzņēmumi piemēros, aprēķinot tarifu projektus, kuru spēkā stāšanās plānota 2022. gadā.

*Elektroenerģijas, dabasgāzes, siltumapgādes, ūdenssaimniecības nozares regulētie uzņēmumi, kam regulators apstiprina tarifu, kā arī universālā pasta pakalpojumu sniedzējs.