SPRK apstiprina grozījumus elektroenerģijas sadales un pārvades tarifu aprēķināšanas metodikās

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome 16. novembra sēdē ir apstiprinājusi grozījumus elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās. Grozījumi tika sagatavoti ar mērķi, lai sistēmu operatori varētu īsākā termiņā pārskatīt tarifu vērtības.

“Grozījumi elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās bija nepieciešami, lai panāktu, ka jau no 2024. gada 1. janvāra iespējams samazināt sistēmas pakalpojumu tarifu vērtības  - ātrāk, nekā paredzēja līdzšinējais regulējums. 

Tajā pašā laikā joprojām lietotājiem iesakām izsvērti izvērtēt sava elektroenerģijas pieslēguma parametrus, izvēloties savām vajadzībām nepieciešamās jaudas, un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas. Tāpat lietotājiem vērts pārbaudīt savu noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi, ņemot vērā, ka elektrības cena biržā periodiski mainās un sadales tarifs ir tikai viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala rēķinu,” aicina SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola. 

Pēc 13. oktobrī izsludinātajām publiskajām konsultācijām par izstrādātajiem grozījumiem SPRK tika saņemti komentāri un viedokļi no AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” un biedrības “Būvmateriālu ražotāju asociācija”. Tie tika izvērtēti un apspriesti ar viedokļu sniedzējiem saskaņošanas sanāksmē, kā arī ir pieejami priekšlikumu un komentāru apkopojumā par konsultāciju dokumentiem.

Kopš  pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanas š.g. maijā ir mainījusies inflācijas prognoze nākamajiem gadiem, kā arī elektroenerģijas cenas prognozes un attiecīgi sagaidāmās elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksas, līdz ar to kļuvusi iespējama tarifu samazināšana nākamajam tarifu periodam.

Grozījumi tika veikti SPRK 2022.gada 28.novembra lēmumā Nr.1/41 “Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un SPRK 2022.gada 29.augusta lēmumā Nr.1/18 “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Grozījumi tika sagatavoti, lai būtisku izmaiņu gadījumā abi sistēmas operatori varētu īsākā termiņā pārskatīt ar SPRK 2023.gada 22.maija lēmumu Nr.65 “Par akciju sabiedrības "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem” un lēmumu Nr.64 “Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus.

Grozījumi metodikā papildina regulējumu, lai saīsinātu pirmo tarifu periodu no 18 uz sešiem mēnešiem un noteiktu sistēmas operatoriem pienākumu līdz š.g. novembra beigām iesniegt informāciju par pirmā tarifu perioda regulatīvā rēķina atlikumu. 

Grozījumu projektos paredzētās izmaiņas tarifos varēs piemērot ar 2024.gada 1.janvāri,  savukārt sistēmas operatori AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Sadales tīkls”  līdz š.g. 1. decembrim  publicēs jaunās tarifu vērtības.