SPRK apstiprina AS “Gaso” izstrādāto dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānu desmit gadiem

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi AS “Gaso” izstrādāto dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2024. līdz 2033.gadam. Desmit gadu attīstības plāns izstrādāts, ņemot vērā SPRK noteiktās prasības un kārtību, kas cita starpā paredz, ka sadales operatora plānotie investīciju projekti ir skaidri jāsasaista ar sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interesēm.

“Apstiprinot desmitgades attīstības plānu, SPRK īpašu vērību pievērsa, lai investīciju projekti būtu skaidri sasaistīti ar sabiedrisko pakalpojumu lietotāju ieguvumiem, tostarp nepārtrauktu un drošu dabasgāzes sadales sistēmas darbību, pakalpojuma pieejamību un tā kvalitātes nodrošināšanu. Spēkā esošais Enerģētikas likums paredz, ka dabasgāzes sadales sistēmas attīstības 10 gadu plāns tiek apstiprināts reizi divos gados, taču SPRK sabiedrības interesēs ir gatavi to izvērtēt arī biežāk, ja rodas nepieciešamība,” pauž SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

AS “Gaso” attīstības plāns no 2024. līdz 2033.gadam paredz, ka plānotais investīciju apjoms kapitālieguldījumu mērķa programmās nākamajos 10 gados ir 105,34 milj. euro. Apstiprinātais plāns paredz, ka ieguldījumi sadales sistēmā tiek finansēti no AS “Gaso” budžeta atbilstoši aprēķinātajam pamatlīdzekļu nolietojumam un desmit gadu periodā neatstās ietekmi uz dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem. SPRK ir secinājusi, ka plānā ietvertie pasākumi ir vērsti uz sekmīgu Enerģētikas likumā noteikto dabasgāzes sadales sistēmas operatora pienākumu izpildi.

Plānotie ieguldījumi dabasgāzes sadales sistēmas objektos nodrošinās nepārtrauktu un drošu dabasgāzes sadales sistēmas darbību, dabasgāzes sistēmas attīstību un uzņēmuma efektīvu darbību, un AS “Gaso” iecere novirzīt lielāko izmaksu apmēru no kopējām attīstības plāna izmaksām dabasgāzes sadales sistēmas objektu rekonstrukcijai ir pamatota.

Ar AS “Gaso” izstrādāto dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2024. līdz 2033.gadam var iepazīties SPRK tīmekļvietnē.