SPRK apstiprina 2023. gadam piemērojamās kapitāla atdeves likmes regulējamās nozarēs

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 22. septembrī veica ikgadējo kapitāla atdeves likmju apstiprināšanu regulējamajām nozarēm*, lai nodrošinātu šo likmju ekonomisko pamatotību. Kapitāla atdeves likmes aprēķinātas, ņemot vērā aktuālos Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes publicētos rādītājus, (piemēram, inflācijas līmenis), kā arī citus starptautiski atzītus datus par konkrētajām nozarēm.

Kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā kapitāla izmaksu noteikšanai. Regulējamiem komersantiem ir svarīgi nodrošināt prognozējamu atdevi no izmantotā kapitāla, lai plānotu līdzekļu piesaisti ieguldījumu finansēšanai ilgtermiņā. Savukārt lietotājiem – saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotām izmaksām.

“Jau vairākus gadus kapitāla atdeves likmes vidējiem, lieliem un mikro, maziem komersantiem ir atšķirīgas. Ņemot vērā atšķirīgās finansējuma piesaistes izmaksas dažādām komersantu kategorijām pēc to lieluma, mazajiem komersantiem likmes ir noteiktas augstākas, bet lielajiem – zemākas, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu regulēšanas pieeju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat likmju noteikšanā tiek ņemta vērā regulējamo nozaru specifika, tādēļ likmes ir atšķirīgas,” skaidro SPRK priekšsēdētāja A. Ozola.

Atbilstoši Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikai ūdenssaimniecības un siltumapgādes nozarēm aprēķināta kapitāla atdeves likme nominālā izteiksmē, bet elektroenerģijas un dabasgāzes nozarēs, kā arī universālā pasta pakalpojumam kapitāla atdeves likme, atbilstoši metodikā paredzētajam pārejas periodam, aprēķināta reālā izteiksmē. Tādējādi nodrošināts, ka nominālā kapitāla atdeves likme netiek piemērota pārvērtētai aktīvu vērtībai.

Jaunās likmes (sk. attēlu augstāk) ir stājušās spēkā līdz ar SPRK lēmumu pieņemšanu š.g. 22. septembrī. Šo SPRK noteikto likmi komersanti piemēros, aprēķinot tarifu projektus, kuru spēkā stāšanās plānota 2023. gadā.

 


*Elektroenerģijas, dabasgāzes, siltumapgādes, ūdenssaimniecības nozares regulētie uzņēmumi, kam regulators apstiprina tarifu, kā arī universālā pasta pakalpojumu sniedzējs.