SPRK anulē SIA “Valkas Namsaimnieks” licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma anulēt SIA “Valkas Namsaimnieks” piešķirto siltumenerģijas pārvades un sadales licenci.

SPRK šogad 30. jūnijā saņēma un izvērtēja SIA “Valkas Namsaimnieks” iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei Valkas pilsētā.

SIA “Valkas Namsaimnieks” tai piederošo daļu no siltumtīkla savienojuma starp Rūjienas ielā esošo ēkas kompleksu un Valkas pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi līdz šim iznomājusi Valkas novada domei. Valkas novada dome nomāto siltumtīklu izmantojusi siltumenerģijas nodrošināšanai tās lietotājiem. Tā rezultātā šobrīd un arī turpmāk siltumenerģijas pārvadi un sadali veiks Valkas novada dome. Tas nozīmē, ka SIA “Valkas Namsaimnieks” 2009. gadā izsniegtā Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora licence komersantam ir anulējama, jo faktiski pakalpojums netiek sniegts.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par licences anulēšanu. Lēmums stājs spēkā ar tā parakstīšanas brīdi – 17. jūlijā.