SPRK aicina uz uzklausīšanas sanāksmi par AS “Sadales tīkls” iesniegto tarifu projektu

Drukāt
Elektroenerģija

Turpinot iesākto AS “Sadales tīkls” iesniegtā elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta vērtēšanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 8.decembrī, plkst. 14.00 rīko attālinātu uzklausīšanas sanāksmi, lai uzklausītu interesentu viedokļus.

Uzklausīšanas sanāksmē komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar elektroenerģijas sadales sistēmas tarifu projektu, kuru AS “Sadales tīkls” SPRK iesniedza š.g. 3.novembrī.

AS “Sadales tīkls” iesniegtais tarifu projekts paredz elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu. Palielinājums ir saistīts ar būtisku elektroenerģijas cenas kāpumu biržā, par kādu AS “Sadales tīkls” iegādājas elektroenerģiju tehnoloģiskā patēriņa vajadzībām, kā arī sagaidāmo elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma izmaksu pieaugumu. Tarifu izmaksu pieaugumu ietekmē tostarp vispārējais cenu kāpums valstī.

Interesenti un mediju pārstāvji dalību attālinātā sanāksmē var pieteikt līdz š.g. 7.decembrim (kontaktpersona Svetlana Vītola, tālr. 67097233, e-pasts [email protected]).

Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersantam, gan SPRK pārstāvjiem, kā arī izteikt savus priekšlikumus par AS “Sadales tīkls” iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā. Pēc priekšlikumu apkopošanas SPRK tos rūpīgi izvērtēs – gan tos, kas izteikti uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan tos, kas saņemti rakstiski. Interesenti ar elektroenerģijas sadales sistēmas tarifu projektu var iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā. Ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūgums nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Ziņas titulbildē izmantots AS "Sadales tīkls" publicitātes foto.