SPRK aicina sniegt viedokli par izmaiņām UP saistību tīro izmaksu aprēķina metodikā

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir veikusi izmaiņas metodikā, pēc kuras SIA “Tet” aprēķinās universālā pakalpojuma (UP) saistību tīrās izmaksas elektronisko sakaru nozarē. Lai uzklausītu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK aicina piedalīties publiskā konsultācijā.

Metodikas projektā ir veikti galvenokārt redakcionāli un strukturāli labojumi, saglabājot līdzšinējo metodikas kārtību. Dokumentā precizēti vairāki termini, lai tie ir saskaņoti ar tiem, kas minēti Elektronisko sakaru likumprojektā, piemēram, esošajā metodikā lietotais termins “lietotājs” aizstāts ar terminu “patērētājs”, kā arī “abonents” aizstāts ar terminu “galalietotājs” u.c.

Papildus metodikas projektā ir atrunāts pārejas noteikums, kas paredz, ka UP saistību tīro izmaksu aprēķinā par 2021. gadu, iekļauj izmaksas, kas rodas, nodrošinot maksas atlaides personām ar invaliditāti.

Metodikas projektā ietverts nosacījums, ja UP sniedzējs iesniedz SPRK tīro izmaksu aprēķinu, tīro izmaksu aprēķinam tiek pievienots zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojums par tīro izmaksu attiecināšanu un aprēķinu.

Metodikas projekta izstrāde izriet no Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa, kas šobrīd tiek iestrādātas nacionālajos normatīvajos aktos – Elektronisko sakaru likumā. Metodikas projekts stāsies spēkā vienlaikus ar jaunā Elektronisko sakaru likuma spēkā stāšanos.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz 2021. gada 6. decembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.