SPRK aicina SIA “Senergo” klientus nekavēties ar jauna elektroenerģijas līguma slēgšanu

Drukāt
Elektroenerģija

SIA “Senergo” ir pieņēmusi lēmumu uzņēmumu likvidēt un aicina savus klientus pēc iespējas ātrāk izvēlēties citu elektroenerģijas tirgotāju. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) vērš uzmanību – lietotājiem elektroenerģija netiks atslēgta, tomēr kavēšanās ar jauna līguma noslēgšanu var rezultēties ar to, ka elektroenerģija tiek piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros (PGP), kas maksā dārgāk.

Atbilstoši publiski pieejamajai informācijai šobrīd ir uzsākts elektroenerģijas tirgotāja SIA “Senergo” likvidācijas process, un tirgotājs savā tīmekļvietnē ir publicējis paziņojumu lietotājiem izvēlēties citu elektroenerģijas tirgotāju.

Elektroenerģijas tirgotāja maiņa iespējama reizi mēnesī. Lai no nākamā mēneša 1. datuma elektroenerģiju saņemtu no jaunā pakalpojuma sniedzēja, lietotājam un jaunajam tirgotājam par to jāvienojas līdz esošā mēneša 15.datumam. Tas nozīmē, ka līgums ar jauno tirgotāju jānoslēdz līdz šī gada 15. septembrim, lai ar 1. oktobri jaunais tirgotājs varētu sniegt elektroenerģijas pakalpojumu.

Lietotājiem, kuri SIA “Senergo” darbības pārtraukšanas brīdī nebūs noslēguši līgumu ar citu elektroenerģijas tirgotāju, likumdevējs šādam gadījumam ir paredzējis drošības risinājumu – līdz jaunā līguma noslēgšanai elektroenerģiju piegādā PGP ietvaros. Šāds mehānisms tiek izmantots, lai lietotāji turpinātu saņemt elektroenerģiju, taču kā pagaidu risinājums tas maksā dārgāk.

PGP elektroenerģijas cena mainās katru mēnesi. To aprēķina atbilstoši kārtējā mēneša AS “Nord Pool” biržas Latvijas cenai, kurai pieskaita PGP noteikto uzcenojumu. PGP kopš 2021. gada 1. aprīļa nodrošina SIA “Tet”, kas izvēlēts AS “Sadales tīkls” organizētā konkursā. Pēc publiski pieejamās informācijas SIA “Tet” noteiktais PGP uzcenojums šogad ir 0,01314 EUR/kWh bez PVN.

PGP uzcenojums, salīdzinot ar lielāko elektroenerģijas tirgotāju uzcenojumu biržas cenas līgumos, ir trīs reizes augstāks. Lietotāji, kuri saņem pakalpojumu PGP ietvaros, norēķinās par saņemto pakalpojumu pēc SIA “Tet” izrakstītā rēķina.

Padomi, kā gudri izvēlēties elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju:

  • SPRK reģistrā (labajā sāna sadaļā “Nozare” atzīmēt “Elektroenerģijas tirgošana”) uzzini, kādi ir pakalpojuma sniedzēji Latvijā (šobrīd reģistrēti 42).
  • Iepazīsties ar tirgotāju piedāvājumu viņu tīmekļvietnēs.
  • Tirgotāju piedāvājumus var ērti salīdzināt, izmantojot kalkulatorus (energija24.lv un elektroenergija.lv), ievadot mēneša elektroenerģijas patēriņu (kWh).
  • Uzrunā izvēlēto tirgotāju, norādot adresi, kurā vēlies saņemt pakalpojumu.
  • Vienojies par vēlamo maksājuma veidu – pēc faktiskajiem skaitītāja rādījumiem vai izlīdzinātu maksājumu.
  • Pēc piedāvājuma saņemšanas pārliecinies, ka tas atbilst vēlamajiem nosacījumiem. Ja izvēlējies fiksētas cenas līgumu, ņem vērā līgumā iekļautās iespējamās soda sankcijas līguma laušanas gadījumā.
  • Neskaidrību gadījumā vērsies SPRK, zvanot 67097200.