SPRK aicina piedalīties Somijas regulatora izsludinātajā publiskajā konsultācijā

Drukāt
Elektroenerģija

Informācija elektroenerģijas sistēmas lietotājiem

Somijas regulators izsludinājis publisko konsultāciju par konsultantu “Thema Consulting Group” izstrādāto ziņojumu “Elektroenerģijas nākotnes tirgus risku nodroses izdevību analīze Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirdzniecības zonās”. Tirgus dalībnieki ir aicināti sniegt viedokli par ziņojumu līdz šā gada 23. martam.

Ziņojumā apskatīti vairāki NASDAQ piedāvātie elektroenerģijas nākotnes cenu nodroses produkti un analīze par to, vai nākotnes tirgos piedāvātie produkti vai produktu kombinācijas uzskatāmas par nodrosi pret nākamās dienas cenas svārstībām attiecīgajā tirdzniecības zonā. Ziņojumā ietvertas Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirdzniecības cenu zonas, kā arī uz to robežām esošās tirdzniecības cenu zonas Zviedrijā un Norvēģijā.

Ziņojumā veiktā analīze ir nepieciešama, lai atbilstoši 2016. gada 26. septembra regulas Nr. 2016/1719 30. panta 4. punktam tiktu novērtēti NASDAQ produktiem šādi rādītāji - tirdzniecības laika diapazons, pirkšanas un pārdošanas cenu starpība, tirgotie apjomi attiecībā pret fizisko patēriņu un atvērto pozīciju summa attiecībā pret fizisko patēriņu.

Konsultāciju dokuments ir pieejamas pieejams Somijas regulatora tīmekļvietnē.