SPRK aicina paust viedokli un argumentus par gaidāmajām kapitāla atdeves likmes izmaiņām

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir sagatavojusi lēmumprojektus par kapitāla atdeves likmes (peļņas normas) izmaiņām regulējamās nozarēs. [1] Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem jaunās peļņas normas būs jāpiemēro tarifu projektiem, kas stāsies spēkā 2022. gadā.

SPRK aicina ikvienu interesentu iepazīties ar sagatavotajiem lēmumu projektiem un paust viedokli un argumentus par tiem. Lēmumu projektus SPRK padome plāno skatīt šā gada 23. augusta sēdē, un tie ir pieejami SPRK mājaslapā:

  • Par kapitāla atdeves likmi elektroenerģijas pārvades sistēmas un elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai (Projekts)
  • Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai (Projekts)
  • Par kapitāla atdeves likmi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai (Projekts)
  • Par kapitāla atdeves likmi siltumapgādes pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai (Projekts)
  • Par kapitāla atdeves likmi universālā pasta pakalpojuma tarifu projekta aprēķināšanai (Projekts)

Atbilstoši normatīvajam regulējumam SPRK reizi gadā līdz 1. septembrim sagatavo kapitāla atdeves likmes aprēķinu un ar lēmumu nosaka kapitāla atdeves likmi.

SPRK informē, ka izstrādātie lēmumu projekti var tikt mainīti lēmumu pieņemšanas gaitā, kā arī aprēķinātās kapitāla atdeves likmes var tikt precizētas. Viedokļus un argumentus aicinām nosūtīt uz SPRK e-pasta adresi: sprk@sprk@.gov.lv līdz š.g. 18. augustam.

_________________________
[1] Elektroenerģijas (pārvades, sadales sistēmas pakalpojums), dabasgāzes (pārvades, sadales sistēmas un uzglabāšanas pakalpojums), siltumenerģijas, ūdenssaimniecības un pasta (universālais pasta pakalpojums) nozares